Mezinárodní spolupráce pomáhá řešit využití stonku olejných lnů

Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj ze dne 7. srpna 2006 se stává Lnářský svaz ČR se sídlem v Šumperku v letech 2006–2007 nositelem a jedním ze spoluřešitelů mezinárodního projektu s názvem „Komplexní využití stonku olejných lnů“, zařazeného do rámce programu INTERREG III A, spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko. Jedná se o první etapu celkového řešení – studii, ve které je na základě provedené analýzy stavu dané oblasti navržena náplň následného hlavního projektu, který by měl uvedené téma řešit v letech 2007-2010 a to již za nových pravidel, která jsou v současné době připravována.

Základní náplní tohoto úkolu je, jak vyplývá z jeho názvu, problematika získávání a využívání vlákna ze stonku olejného lnu, a to převážně pro netextilní účely. Podle předcházejících konzultací odborných pracovníků obou zúčastněných stran by realizace tohoto záměru mohla být prospěšná pro obě strany a mohla by být předmětem široké mezinárodní přeshraniční spolupráce.

Výhodou je, že může navázat na víceletou spolupráci s německou stranou ve lnářské problematice probíhající v rámci programu INTERREG i mimo něj.

Na české straně by mělo být vhodným způsobem využito tradiční lnářské pěstitelské a zpracovatelské zázemí s kvalifikovanými pracovníky z oboru, včetně existující vhodné sklizňové techniky a linek na prvotní opracování lněných stonků. Na straně německé pak zejména potenciál nově se rozrůstajícího uživatelského a strojírenského zázemí s vývojovým a zkušebním potenciálem a s novými možnostmi užití zejména v automobilovém průmyslu a ve stavebnictví.

Problematika bude na základě uzavřené dohody pravidel programu INTERREG řešena modelově v pěstitelských podmínkách Karlovarského kraje v Agrokombinátu Dolní Žandov, který má v Karlovarském kraji rozsáhlé pozemky v různých nadmořských výškách i půdně klimatických podmínkách a má již s pěstováním olejného lnu letité zkušenosti.

Z dosud provedených rozborů vyplývá, že pro dosažení základního před pokladu, většího rozšíření využití vlákna z olejného lnu, tj. získání levné a dostatečně kvalitní suroviny, jsou dobré předpoklady. Je zpracován program dílčích zkoušek počínaje pěstováním, přes prvotní opracování a úpravu vlákna až po celou řadu vybraných aplikací.

Využitím obou částí lnu, tedy nejen semene pro získání oleje na různé účely, ale i vlákna a pazdeří, by se posílila tržní a ekonomická situace pěstitelů, což je předpokladem pro výrazné rozšíření pěstebních ploch. V těchto regionech by to přispělo k celkově příznivějšímu rozvoji.

Postup a výsledky řešení hlavního projektu budou prezentovány odborné veřejnosti, zejména zřízením konzultačního střediska v Agrokombinátu Dolní Žandov, dále prezentací na vybraných webových stránkách, ale zejména již osvědčenými formami, které jsou průběžně organizovány příslušnými Lnářskými svazy na obou stranách hranice.

Zpracoval: Ing. Pavel Kout
Zdroj: Lnářský svaz ČR, 21. 2. 2007

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.