Polní den Sachsen Leinen

V rámci programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou je řešena problematika efektivního zhodnocení stonku olejného lnu. Partneři projektu se v prvním roce zaměřují na založení a vyhodnocení odrůdových pokusů a na hledání cest optimálního využití stonku z parcel provozních zkoušek. Postup plnění těchto etap byl na programu „Polního dne“ organizovaného lead-partnerskou firmou Sachsen Leinen e.V.

Zainteresovaní partneři se dne 13.7.2009 sešli na farmě zemědělského podnikatele p. Ing. Valenty, kde jsou založeny jednak odrůdové zkoušky olejných lnů z tuzemského i zahraničního šlechtění odrůd AMON, FLANDERS, BAIKAL, RECITAL a OURAL, jednak provozní zkouška českého žlutosemenného olejného lnu AMON. Stonek z této provozní zkoušky je určen pro zkoušky zpracování především na technické vlákno a pro zkoušky energetického využití.

Po krátkém představení jednotlivých účastníků polního dne a prohlídce zkušebních parcel, při které byl také přednesen komentář k jednotlivým zkoušeným odrůdám se účastníci přesunuli na německou stranu hranice. Tam po shlédnutí provozní zkoušky pěstování olejného i přadného lnu na parcele v Cämmerswalde pokračoval polní den odpoledním odborným seminářem o cílech projektu Ziel 3 I Cíl 3 a o možnostech využití všech komponent lýkových rostlin pro armování výrobků z plastů a pro výrobu stavebních izolací. V rámci semináře vyslechli účastníci příspěvky:

- pana T. Brücknera na téma: Představa celkové strategie pěstování vlákenných rostlin v Krušných horách;

- pan G. Lehmann představil německo-český kooperační projekt Translinum – Ziel 3‌‌│Cíl3;

- pan R. Rinberg informoval o cílech Výzkumné sítě FENAFA;

- pan ing. Kout představil výrobní sortiment izolačních materiálů vyráběných českou firmou CANABEST;

- a konečně pan M. Würtele přednesl velmi inspirující přednášku o nasazení přírodních vláken ve vyvíjených vstřikovacích strojích na plasty.

Po ukončení oficiální přednáškové části následovala neformální diskuze k dané problematice.

Vítaným doplněním akce byla prohlídka biofarmy Agrárního svazu Clausnitz, kde mohli zájemci shlédnout zpracování biomasy na bioplyn kterým jsou poháněny dva elektrogenerátory, lisovnu řepkového oleje pro výrobu bioetanolu, větrné elektrárny a další zajímavosti energeticky zcela soběstačného provozu farmy.

prohldka pokusnch parcel pokusn parcelky

pole olejnho lnu - odrda amon prohldka provozn zukouky odrdy amon v mrunicch

prohldka provoznch zkouek olejnho a padnho lnu v cmmerswalde pan g. lehmann pedstavuje nmecko-esk kooperan projekt translinum ziel 3cl3

pan t. brcknera presentuje pedstavu celkov strategie pstovn vlkennch rostlin v krunch horch pan m. wrtele pednesl velmi inspirujc pednku o nasazen prodnch vlken ve vyvjench vstikovacch strojch na plasty

pan r. rinberg informuje o clech vzkumn st fenafa pan ing. kout informuje o pokusech s olejnm lnem

 

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.