První setkání partnerů projektu Cíl 3 - Translinum v Šumperku (23. – 24. 2. 2010)

První setkání partnerů podílejících se na Projektu Cíl 3 – TRANSLINUM "Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů" se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. 2. 2010 v sídle Lnářského svazu ČR v Šumperku. Na tomto setkání čeští partneři presentovali výsledky dosažené v uplynulém prvním roce řešení projektu, které jsou souhrnně zpracovány do dílčích zpráv tematicky zaměřených na odrůdové zkoušky olejných lnů, využití vlákna olejného lnu pro výrobu netkaných textilií a na energetické využití biomasy olejného lnu. Po diskuzi nad dosaženými výsledky byl spolu s německými kolegy upřesněn program prací na rok 2010.

Mimo jiné bylo dohodnuto uskutečnit koncem května v Šumperku tzv. „Polní den“, jehož součástí bude prohlídka a vyhodnocení polních pokusů s odrůdami olejného lnu a workshop s mezinárodní účastí tematicky zaměřený i na problematiku pěstování, zpracování a užití lnu.
Na začátek podzimu je pak plánován obdobný Polní den v Krušných horách, tentokrát pod patronací německých partnerů, kteří by měli na parcele olejného lnu v Měrunicích na české straně a v Clausnitz na německé straně předvést novou sklizňovou techniku. Součástí programu bude i workshop na Technické univerzitě v Chemnitz, která je také partnerem projektu Cíl 3.
Na katedře Struktury lehkých konstrukcí a zpracování umělých hmot budou představeny dosavadní výsledky aplikací produktů z olejného lnu v této oblasti.

Součástí setkání byla i návštěva firmy OP papírna s.r.o., kde byl představen projekt Cíl3-Translinum a diskutována možnost zapojení této firmy do řešení projektu s cílem získat zdroje celulózy pro výrobu papírové pololátky na papíry vysoké jakosti z vlákna olejného lnu. Mohl by se tak získat alternativní zdroj suroviny náhradou za klesající produkci krátkých lněných vláken přadného lnu, jehož pěstování v posledních letech výrazně klesá.

 

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.