První průběžné výsledky řešení projektu Cíl3 – TRANSLINUM byly presentovány odborné veřejnosti

Pod tlakem rostoucích cen surovinových komodit a snahou o udržitelný rozvoj průmyslové výroby roste zájem o rostlinné vlákenné materiály pro technické aplikace, zejména také jako armatury do plastových kompozitů. Dnes je v Německu kryta tato potřeba převážně dovozem, který je limitován především cenovými barierami a v případě importu z dolarových oblastí také kurzovými vlivy.

Produkce vláken přadného lnu a konopných vláken v Německu z různých důvodů významně poklesla a není dnes schopna pokrýt rostoucí potřebu. Jiný možný zdroj těchto vláken, kterým je stonek olejného lnu ale není doposud dostatečně ověřen. Proto byl nastartován projekt zaměřený na výzkum možností získání potřebné, cenově dostupné a kvalitativně vhodné vlákenné suroviny právě z tohoto, doposud průmyslově v podstatě nevyužívaného surovinového zdroje. Projekt pod názvem TRANSLINUM byl zařazen do programu Cíl 3 / Ziel 3 – zaměřeného na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou na počátku roku 2009. Jeho cílem je využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu. Projekt je řešen druhým rokem a bylo v něm již dosaženo řady zajímavých výsledků. Proto se Leadpartner projektu – Sachsen-Leinen e.V. rozhodl zorganizovat jejich veřejnou presentaci pro odbornou veřejnost formou tzv. Polních dnů vlákenných rostlin (Faserpflancenfeldtag), které proběhly ve dnech 30. a 31. srpna letošního roku.

 

Poslední den srpna se v odpoledních hodinách sešli řešitelé projektu a pozvaní zástupci odborné veřejnosti na soukromé farmě pana Valenty v Měrunicích, kde si po přivítání a krátké diskuzi k problému prohlédli jak parcelkové pokusy s vybranými odrůdami olejného lnu, tak provozní pokus s odrůdou Amon. V této době dosáhly porosty sklizňové zralosti a čekalo se jen na alespoň trochu vyhovující počasí bez deště, aby mohly sklizňové stroje vyjet na pole. Letošní velmi deštivé počasí v průběhu sklizně nepřeje žádným zemědělským kulturám a ani olejný len není výjimkou. Proto jsou obavy o zdárný průběh pokusů přestože současný stav porostů byl shledán jako velmi dobrý. I na další lokalitě na pozemcích Chomutovské Výzkumné stanice Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha Ruzyně byla shlédnuta další série odrůdových pokusů. Kromě pokusných parcel zde na stanici mohli účastníci akce shlédnout také pokusy s hodnocením biomasy stonku olejného lnu jako suroviny pro výrobu bioplynu.

Po ukončení prohlídek se všichni účastníci Polního dne přesunuli na německou stranu Krušných hor do Waldhotelu Kreuztanne ve Friedbachu, kde se ve večerních hodinách volně diskutovalo o problematice pěstování, sklizně, zpracování a o obchodním využití olejného lnu, ale i ostatních vlákenných rostlin.

Následující den probíhal odborný seminář, na kterém byly odborné veřejnosti presentovány doposud dosažené výsledky, které by již mohly vzbudit zájem výrobní sféry.

V úvodu semináře presentoval zástupce leadpartnera pan Ing. Torsten Brükner hlavní cíle projektu, jeho organizaci a spoluřešitelské organizace podílející se na jednotlivých kapitolách projektu včetně Lnářského svazu ČR.

Poté představitel Technické univerzity Chemnitz Dr. Wolfgang Nendel informoval
o vlákenné surovině nazvané TechnoFlachs. Je to modifikované vlákno lnu, které je vhodné především jako armatura v různých polymerních kompozitech. Jeho přednáška obsahovala mnoho údajů o technických parametrech kompozitních výrobků, které nalézají uplatnění v mnoha odvětvích, zvláště pak v odvětví automobilového průmyslu.

Výsledky řešení projektu dosažené českým partnerem, kterým je Lnářský svaz ČR presentoval předseda svazu Ing. Prokop Šmirous, CSc. Česká strana odpovídá za řešení dílčího úkolu č. 3 – Odrůdové zkoušky, dílčího úkolu 7 – Energetické využití biomasy olejného stonku a dílčího úkolu 8 – Netkané textilie.

Vyřešit problematiku rizikové sklizně lněného stonku a snížením nákladů na ni i na další zpracování suroviny se ve svém vstupu zabýval pan Ing. Gusovius, který prezentoval dosažené výsledky zpracování stonku sklizeného ve vlhkém stavu a podrobeného konzervaci za vlhka. Touto technologií se zabýva Firma ATB – Agrartechnik Bornim vrámci projektu FENAFA.

Pan Cord Grashorn, zástupce podniku Linotech GmbH & Co KG presentoval výsledky dosažené při využití umělohmotných konstrukčních materiálů armovaných modifikovanými přírodními vlákny při výrobě technologií lisostřiku.

Po polední přestávce měla následovat prohlídka porostů olejného lnu v Clausnic,
ale vzhledem k extrémně nepříznivému počasí bylo od ní upuštěno. Plánovaná prohlídka biotechnologického provozu a nové sklizňové techniky na olejný len v Clausnitzkém kombinátu se uskutečnila.

Prezentace doposud dosažených výsledků řešení projektu Cíl 3 – TRANSLINUM bylo hodnoceno velmi pozitivně a přineslo inspiraci pro další směry řešení jednotlivých dílčích kapitol.

(stkr)

 

prohldka pokusnch parcel a provozn zkouky olejnho lnu - mrunice tobolky olejnho lnu odrdy amon ve sklizov zralosti

pokusn parcela olejnho lnu chomutov prohldka parcel olejnho lnu v chomutov

 

auditorium odbornho semine zstupce leadpartnera p. ing. torsten brkner zahajuje semin    

dr. wolfgang nendel - technick univerzita chemnitz ing. prokop mirous - ls r

cord grashorn zstupce podniku linotech gmbh  co kg bornim ing. gusovius - atb - agrartechnik bornim

  

 

 

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.