Den otevřených dveří na statku zemědělského podnikatele Ing. Josefa Valenty v Měrunicích

Pod patronací Okresní agrární komory v Mostě se 7. 10. 2010 konal za pozornosti medií na soukromé farmě zemědělského podnikatele pana Josefa Valenty v Měrunicích Den otevřených dveří pro pozvané zemědělce, zemědělské školy, zemědělské odborníky, zástupce obcí a výzkumných ústavů. Cílem akce bylo představit aktivity tohoto úspěšného zemědělského podniku, které jsou rozvíjeny i ve spolupráci s domovskou obcí, pro jejíž rozvoj má tato součinnost nemalý význam. Akci uvedla předsedkyně představenstva OAK Most paní Ludmila Holadová. Účastníci akce si pak vyslechli informaci majitele farmy Ing. Josefa Valenty o historii a současných aktivitách farmy.  O významu vzájemné spolupráce s obcí Měrunice pohovořila starostka obce Ing. Jitka Nová. Účastnící si mohli prohlédnout nejen moderní strojní vybavení farmy, ale i novou techniku, kterou zde představila firma FARMET a.s. z České Skalice.

Pan Ing. Valenta také spolupracuje se Lnářským svazem ČR, který se podílí na řešení projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 – TRANSLINUM. Na jeho pozemcích jsou už druhým rokem prováděny odrůdové zkoušky olejného lnu, jejichž cílem je vybrat vhodné odrůdy, které budou vykazovat nejen dobrý výnos semene, ale i dostatečný obsah lněného vlákna ve stonku, jehož využití v technických aplikacích má velmi dobrou perspektivu. Informaci o průběhu řešení zmíněného projektu zde presentoval předseda Lnářského svazu ČR
pan Ing. Prokop Šmirous, CSc.

Velmi vítaným doplňkem této akce byla výstavka a zejména ochutnávka výrobků, které se dobře umístily v celostátní soutěži „Regionální potravina“.

den otevench dve ludmila holadov        

ing. josef valenta ing. jitka nov

ing. prokop mirous csc  regionlni potravina

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.