Polní den lnu a konopí v Šumperku (29. 6. 2011)

Polní den lnu a konopí v Šumperku (29. 6. 2011)

Jak tradice velí, konal se ve společnosti AGRITEC v Šumperku na počátku léta 29. 6. 2011 další Polní den Lnu a konopí. Účastnili se ho lnářští a konopářští odborníci především z Česka, ale měli tu své zastoupení i specialisté ze Slovenska, Polska a Německa. Dopolední blok přednášek a referátů byl zaměřen na aktuální problematiku pěstování olejného lnu a konopí setého. Jako doplňující informace vyslechli posluchači referáty o situaci v pěstování luskovin a kmínu.

Součástí programu byla i zevrubná informace o projektu přeshraniční spolupráce Cíl 3 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, jehož součástí je i projekt TRANSLINUM.
V jeho rámci se řešitelé zabývají jak výběrem vhodných odrůd olejného lnu, tak problematikou využití stonku olejného lnu. Ten se doposud na poli bez většího užitku likviduje a právě v něm je spatřován zdroj přírodních technických vláken pro všestranné využití v průmyslu, ale i zdroj biomasy pro energetické využití. O výsledcích, kterých bylo dosaženo za uplynulou polovinu na projekt plánovaného času, informoval projektový manažer pan Ing. Pavel Kout.

O aktualitách Společné zemědělské politiky EU, která vstoupí v platnost po roce 2013 informoval pan Ing. Humpál z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Paní Ing. Markéta Altová z Ministerstva zemědělství pak přednesla informace o podpoře pěstování olejného lnu a konopí setého.

Poté následovala prohlídka polních pokusů na pozemcích společnosti AGRITEC, při které mohli zájemci za odborného výkladu odborníků firmy shlédnout odrůdové, registrační a SDO poklusy se lnem přadným, lnem olejným a konopím setým, pokusy pro řešení nových metod výživy rostlin a rostlinolékařství, udržovací šlechtění odrůdy přadného lnu AMON a další novošlechtění, genové zdroje a mnoho dalšího. Pro zájemce byla připravena také prohlídka odrůdových a agrotechnických pokusů s luskovinami, kmínem, řepkou a obilovinami.

Neméně prospěšné, ale i příjemné byly vzájemné konzultace zúčastněných specialistů
při vynikajícím pohoštění, při kterém si přišli na své jak zastánci zdravé výživy tak i ti, kteří to s dietou zrovna nepřehání.

Polního dne se účastnil také pověřený zástupce lead-partnera projektu TRANSLINUM, kterým je firma SachsenLeinen e.V. pan Stefan Breymann. S ním byly projednány aktuální otázky související s řešením projektu a byl také předběžně stanoven termín pro další společnou akci, kterou bude lead-partner připravovat na konec srpna 2011.

(sk)

poldenagri1

poldenagri2

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.