Praktická zkušenost s energetickým využitím biomasy stonku olejného lnu

Projekt s názvem "Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů", který byl řešen pod patronací německého leadpartnera SachsenLeinen e.V. z Waldenburgu, obsahoval mimo jiné také dílčí úkol AP7 – Energetické využití stonku olejného lnu. Tato problematika byla řešena českým partnerem projektu – Lnářským svazem ČR.

V průběhu prací byly praktickými zkouškami ověřené prakticky všechny dostupné technologie přípravy biomasy lněného stonku, případně lněného pazdeří ke spalování, i spalování samotné. Specifika lněného stonku, který obsahuje vysoký podíl relativně velmi pevných celulózových vláken, nakonec vedla k závěru, že nejvhodnější způsob je spalování biomasy v celých balících. Odpadá tak problematické rozvolňování a následné briketování nebo peletování lněného stonku.

Spalování celých balíků bylo ověřeno přímo u výrobce kotlů na biomasu a to na prototypu kotle vyvinutého specielně pro spalování válcových balíků. Výsledky zkoušek byly natolik přesvědčivé, že vedly firmu AGRITEC FARM s.r.o. k investičnímu záměru instalovat takový kotel jako doplňkový tepelný zdroj ke své stávající plynové kotelně.

Firma zakoupila od výrobce STEP Trutnov a.s. kotel s ručním přikládáním na spalování celých balíků biomasy (slámy, sena, konopného stonku, lněného stonku, řepkové slámy a jiných energetických rostlin) typ STEP-KC 190 kW.

Výrobce deklaruje použitelnost tohoto zařízení na spalování celých kulatých nebo i hranatých balíků biomasy pro vytápění menších objektů nebo jako doplňkový zdroj tepla u rozsáhlejší objektů, popřípadě na ohřev TÚV. Balíky biomasy se do spalovací komory vkládají pomocí vysokozdvižného vozíku s vhodně volenými kleštinami. Spalování v kotli je založeno na nuceném odtahu či přívodu spalovacího vzduchu. Kotel je vybaven řídícím regulátorem teploty, který v případě dosažení nastavené hodnoty teploty vody (cca 90 °C) uzavírá přívodní otvory pro přívod spalovacího vzduchu. Popel z topeniště se vybírá otevřenými čelními vraty ručně pomocí popelové škrabky do přistaveného zásobníku.

Parametry kotle uvádí následující tabulka:

 

KOTLE NA BALÍKOVOU SLÁMU O VÝKONU 100–190 kW

PARAMETRY KOTLŮ STEP-KC ; TEPLOVODNÍ PROVEDENÍ

Výkon kotle

 

kW

100

190

Údaje pro průměrný balík

počet

-

1

1

průměr balíku

m

0,80

1,50

hloubka balíku

m

1,20

1,20

hmotnost balíku

kg

64

225

dodané teplo

kWh

151

530

Průměrný dodávaný výkon při typickém způsobu vytápění

přikládání 1x za den

kW

19

51

přikládání 2x za den

kW

35

98

Maximum

kW

75

190

Délka kotle

m

2,30

2,98

Šířka kotle

m

1,45

2,25

Výška kotle

m

1,50

2,65

Průměr spalovací komory

m

1,15

1,90

Délka spalovací komory

m

1,45

1,90

Min. průřez komína

m

0,30

0,35

Min. účinná délka komína

m

10,00

8,00

Dimenze vstup/výstup topné vody

 

2"/2"

3"/3"

Hmotnost kotle

kg

974

4120

Objem vody v kotli

L

477

1900

Min. objem akumulační nádoby

L

3500

9000

Kotel byl uveden do provozu v lednu 2014 a za topnou sezonu bylo spáleno cca 453 ks balíků. Převážná část byly kulaté balíky – cca 80 % lněného stonku. Zbylé množství tvořil konopný stonek, případně jiné druhy biomasy, dostupné v nejbližším okolí.

Po překonání "dětských nemocí" způsobených zejména ne zcela vhodnou konstrukcí starého komína, ale i získáním "know how" obsluhy zařízení, lze konstatovat, že se investice osvědčila a plní od ní očekávanou úlohu – efektivní likvidaci biomasy vznikající při výzkumné činnosti fyrmy AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. Základní podmínkou, kterou musí uživatel tohoto zařízení dodržovat, je zajistit, aby vlhkost spalovaného materiálu nepřesáhla 18 %, jinak dojde k podstatnému poklesu účinnosti a hrozí zanášení spalinových cest dehtem.

Ing. Zdeněk Muroň

   kotel

 

 

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.