Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/121523/virtual/www/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Usnesení VH z 25.11.2015

Usnesení

Valné hromady Lnářského svazu ČR, z.s.

se sídlem Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, IČ 00515337, registrovaném ve spolkovém rejstříku v oddíle L, vložka 12230 vedeném u Krajského soudu v Ostravě, která se uskutečnila dne 25.11.2015 v 9,00 hodin v zasedací místnosti společnosti AGRITEC s.r.o. v Šumperku.

1. Valná hromada vzala na vědomí:

-   Zprávu předsedy Lnářského svazu ČR o činnosti za minulé období;

-   Zprávu Dozorčí rady Lnářského svazu o výsledku hospodaření za rok 2014;

-   Zprávu mandátové komise o počtu přítomných a z toho plynoucí schopnosti VH přijímat usnesení.

-   Účetní uzávěrku hospodaření Lnářského svazu ČR za rok 2014

-   Změnu názvu svazu takto: Lnářský svaz ČR, z.s.

-   Aktuální verzi stanov Lnářského svazu, z.s., která byla projednána na valné hromadě.

-   Organizovat informační a vzdělávací akce pro lnáře a konopáře;

-   Zpracovat návrh pro zařazení lnu a konopí do seznamu citlivých komodit MZe s podporou produkce;

-   Usilovat o zapojení pěstitelů a zpracovatelů lnu a konopí do Lnářského svazu ČR, z.s.;

-   Působit prostřednictvím KR MZe ČR, KV SZIF, AK ČR, Copa-Cogeca a dalších institucí na sbližování systému podpory pro pěstování a zpracování lnu a konopí v ČR, shodného s ostatními zeměmi Evropské Unie;

-   Členům představenstva předat do kanceláře LS potřebné dokumenty pro registraci zapsaného spolku.

-   Plnit své členské povinnosti včetně řádného placení členských příspěvků podle platných stanov spolku.

O tomto usnesení bylo hlasováno zvednutím ruky. Pro přijetí hlasovali všichni přítomní členové spolku, tedy 100 % všech přítomných hlasů.

V Šumperku dne 25.11.2015

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.