Projekt s názvem "Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů", který byl řešen pod patronací německého leadpartnera SachsenLeinen e.V. z Waldenburgu, obsahoval mimo jiné také dílčí úkol AP7 - Energetické využití stonku olejného lnu. Tato problematika byla řešena českým partnerem projektu - Lnářským svazem ČR. V průběhu prací byly praktickými zkouškami ověřené prakticky všechny dostupné technologie přípravy biomasy lněného stonku, případně lněného pazdeří ke spalování, i spalování samotné. Specifika lněného stonku, který obsahuje vysoký podíl relativně velmi pevných celulózových vláken nakonec vedla k závěru, že nejvhodnější způsob je spalování biomasy v celých balících. Odpadá tak problematické rozvolňování a následné briketování nebo peletování lněného stonku.

Spalování celých balíků bylo ověřeno přímo u výrobce kotlů na biomasu a to na prototypu kotle vyvinutého specielně pro spalování válcových balíků. Výsledky zkoušek byly natolik přesvědčivé, že vedly firmu AGRITHEC FARM s.r.o. k investičnímu záměru instalovat takový kotel jako doplňkový tepelný zdroj ke své stávající plynové kotelně.

Firma zakoupila od výrobce STEP Trutnov a.s. kotel s ručním přikládáním na spalování celých balíků biomasy (slámy, sena, konopného stonku, lněného stonku, řepkové slámy a jiných energetických rostlin) typ STEP-KC 190 kW.

Výrobce deklaruje použitelnost tohoto zařízení na spalování celých kulatých nebo i hranatých balíků biomasy pro vytápění menších objektů nebo jako doplňkový zdroj tepla u rozsáhlejší objektů, popřípadě na ohřev TÚV. Balíky biomasy se do spalovací komory vkládají pomocí vysokozdvižného vozíku s vhodně volenými kleštinami. Spalování v kotli je založeno na nuceném odtahu či přívodu spalovacího vzduchu. Kotel je vybaven řídícím regulátorem teploty, který v případě dosažení nastavené hodnoty teploty vody (cca 90°C) uzavírá přívodní otvory pro přívod spalovacího vzduchu. Popel z topeniště se vybírá otevřenými čelními vraty ručně pomocí popelové škrabky do přistaveného zásobníku.

Parametry kotle uvádí následující tabulka:

 

KOTLE NA BALÍKOVOU SLÁMU O VÝKONU 100 - 190kW

PARAMETRY KOTLŮ STEP-KC ; TEPLOVODNÍ PROVEDENÍ

Výkon kotle

 

kW

100

190

Údaje pro průměrný balík

počet

-

1

1

průměr balíku

m

0,80

1,50

hloubka balíku

m

1,20

1,20

hmotnost balíku

kg

64

225

dodané teplo

kWh

151

530

Průměrný dodávaný výkon při typickém způsobu vytápění

přikládání 1x za den

kW

19

51

přikládání 2x za den

kW

35

98

Maximum

kW

75

190

Délka kotle

m

2,30

2,98

Šířka kotle

m

1,45

2,25

Výška kotle

m

1,50

2,65

Průměr spalovací komory

m

1,15

1,90

Délka spalovací komory

m

1,45

1,90

Min. průřez komína

m

0,30

0,35

Min. účinná délka komína

m

10,00

8,00

Dimenze vstup/výstup topné vody

 

2"/2"

3"/3"

Hmotnost kotle

kg

974

4120

Objem vody v kotli

L

477

1900

Min. objem akumulační nádoby

L

3500

9000

Kotel byl uveden do provozu v lednu 2014 a za topnou sezonu bylo spáleno cca 453 ks balíků. Převážná část byly kulaté balíky - cca 80 % lněného stonku. Zbylé množství tvořil konopný stonek, případně jiné druhy biomasy, dostupné v nejbližším okolí.

Po překonání "dětských nemocí" způsobených zejména ne zcela vhodnou konstrukcí starého komína, ale i získáním "now how" obsluhy zařízení lze konstatovat, že se investice osvědčila a plní od ní očekávanou úlohu - efektivní likvidaci biomasy vznikající při výzkumné činnosti fyrmy Agritec - výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Základní podmínkou, kterou musí uživatel tohoto zařízení dodržovat je zajistit, aby vlhkost spalovaného materiálu nepřesáhla 18%, jinak dojde k podstatnému poklesu účinnosti a hrozí zanášení spalinových cest dehtem.

Ing. Z. Muroň

   kotel

 

Č.

FIRMA

ADRESA

KONTAKTY

POPIS ZAŘÍZENÍ

ZPŮSOB DÁVKOVÁNÍ

POZNÁMKA

1

STEP Trutnov

Horská 695
541 02 TRUTNOV 4

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 499 407 424

Vlastní kotelna s měřením na hranaté balíky

Hranaté balíky přímo do kotle

Výrobce kotlů, průběžně předává další kontakty na nová zařízení


2

FLORCENTER

 

Šlechtitelů 802

Olomouc

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 585 208 260

Kotelna fy STEP na hranaté balíky

Hranaté balíky přímo do kotle

 

3

TH Bechyně

(Erding Brno)

Písecká ulice

thbechyně@volny.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+ 420 604 278 529

Kotelna fy STEP na hranaté balíky

Hranaté balíky přímo do kotle

Po předběžném projednání s provozovatelem Erding Brno-zkouška dělení balíku

4

ZD Dynín

37364 Dynín 48,

(u Veselín.Luž.)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 387 986 933

Kotelna fy STEP na hranaté balíky

Hranaté balíky přímo do kotle

Technicky ověřeno, organizačně a ceny domluvit předem

5

ZD Dolňácko a.s.

Družstevní 520

687 25 Hluk

p.Šácha předseda

+420 572 435 211

Kotelna fy STEP na hranaté balíky

Hranaté balíky přímo do kotle

Jsou ochotni se domluvit

6

ZD Častrov

394 63 Častrov 142

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 565 437 126

Kotelna fy STEP na hranaté balíky, vytápí areál Agrodružstva

 

Hranaté balíky přímo do kotle

Spalují svojí slámu řepky, Praktická ukázka na místě pořízena fotodokumentace

7

ZEMCHEBA a.s

Chelčice

389 01 Chelčice 106

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.383382236

Kotelna fy STEP na hranaté balíky

Kotelna na celé balíky slámy 800 x 1200 – 2400mm.

Kotel cca v červnu 2012 v provozu, možný nedostatek paliva-jednat

8

ZDOBNICE, a.s.

Slatina nad Zdobnicí 39
517 56

+420 494 594 820

Kotelna fy STEP na hranaté balíky

Hranaté balíky 900x1200x2400mm

Kotelna instalovaná v roce 2012 – nutná domluva předem

9

CETRIS

Nová 223
735 01 Hranice I - Město

Tel: +420 724 287 969
+420 602 513 325
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kotelna fy STEP

Nová kotelna na dřevní štěpku – do provozu 2012

Promíchávání pouze po dohodě a to v rozdrceném stavu

 

10

ZD ROSOVICE

Rosovice 265
262 11

+420 318 586 186

kotelna na kulaté balíky slámy fy STEP – mají vlastní zdroj

Spalování celého balíku

Po projednání, uvedeno do provozu v roce 2012

             

11

Farma Urban

Oldřichov v Hájích

( u Liberce směr Frýdlant ) PSČ 46331

603 508 384

kotelna na kulaté balíky sena fy STEP

Spalování celého balíku

Do provozu v roce 2012 soukromý provozovatel-má zájem o jednání

12

Centrální výtopna na spalování biomasy

Žlutice, 5.Května 129

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 724 262 889

Kotelna na biomasu, zkouška na podrcený stonek podmínkou – dopravní šnekové cesty

Diskový rozebírač balíků

Nutný vyšší stupeň pokrácení a zkouška

13

EKOVER

Výroba ekologického paliva, pelet a granulátů

294 24 Březovice 33

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

+420 736 763 557

+420 326 394 193

Linka na výrobu pelet z biomasy, kombinace strojů fy SOMA Lanškroun a vlastní výroby. Firma souhlasí s odzkoušením. Dodavatel pro Plzeňskou teplárnu

Kompletní linka s rozebíračem balíků

Potřebná první zkouška, žádá 1 tunu

14

ACZ Tymákov

Plzeň, Východní Předměstí, Slovanská alej 2182/30, PSČ 326 00

mikulášTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 725 832 710

Linka na výrobu pelet z biomasy, . Dodavatel pro Plzeňskou teplárnu

Zkoušky z celým stonkem lnu dělali s velkými problémy

Jsou ochotni provést zkoušku s podrceným vlhkost musí být pod 18% !!

 

15

Tepelné hospodářství města Trhové Sviny s.r.o.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výtopna leží u výjezdu z Trhových Svinů směrem na Borovany v Jihočeském kraji. Zajišťuje vytápění a ohřev teplé vody pro cca 80 odběratelů včetně 400 bytů, 32 rodinných domů.

piliny, dřevní odpad, dřevní štěpka, kůra

 

16

TTS energo

Rafaelova 1115, Třebíč

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.';document.getElementById('cloak215f776320c28f172fd699105ed1106c').innerHTML += ''+addy_text215f776320c28f172fd699105ed1106c+'<\/a>';

+ 420 568 837 601

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.'

Teplárna Západ –3 MW. Teplárna Jih má dva kotle výkonu 5 MW. Teplárna Sever (3 MW), (5 MW),

(6,6 MW) a zařízení ORC (1000 kWe) pro výrobu tepla a elektrické energie.

 

Ročně je spáleno 23 tisíc tun dřevního odpadu, pilin, kůra a zbytků po těžbě a

15 tisíc tun slámy

 

17

Mondi Štětí a.s.

 

Litoměřická 272, Štětí, Post Code 411 08

Czech Republic

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 416 802 161

 

Velká kotelna převážně na dřevní štěpku. Po zkouškách spal.biomasy narazili na problém spékání vlivem obsahu sodíku a draslíku na roštu kotle

Nemají rozdružovač na balíky, bude až s novým kotlem

Připadá v úvahu po rekonstrukci kotelny,zatím to po zkušenostech nejde


18

IROMEZ s.r.o..

Pod Náspem 2005, 393 01 Pelhřimov

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

+420 565 349 216

Spalovna na biomasu zásobuje velkou část Pelhřimova

Na celý stonek nejsou vybaveni, dopravní trasy

Jsou pro zkoušku s podrceným slisovaným stonkem

Zkouška provedena

v měsíci září 2012

20

Syntesia

Pardubice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dosavadní spalovna je na principu klasických uhelných kotlů

 

Kotle na biomasu budou instalovány do dvou let

21

Unipetrol

Pardubice

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

   

Příprava rekonstrukce,

Pak se počítá se spalováním biomasy

22

Výtopna na biomasu Bouzov

Obec Bouzov,

783 25 Bouzov 2

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

+420 585 346 207

2 x kotel Verner (600 kW a 1800 kW), 1 x kotel STEP Trutnov (1000 kW); výměník tepla a rozvodné zařízení dodala firma STEP Trutnov

 

dřevní štěpka, piliny, sláma, seno, šťovík

Nutné osobní jednání

23

Výtopna na biomasu Olomouc

Provozuje Dalkia

+420 553 401 401
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 596 609 111

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výkon kotle Step Trutnov 2,3 MW

Sláma – 2 000tun/rok

Nemají zájem pro celostátně provozované spalovny

24

ELIMON a.s.

Solvayova 1597/3
400 01 Ústí nad Labem

Pro jednání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 220 512 422

Společnost ELIMON a.s. v rámci nabídky energických produktů a surovin poskytuje též možnost realizace dlouhodobých dodávek biomasy. Vč.balíků slámy.

 

 

Nutno předem projednat podmínky

25

HAMONT - Contracting and Trading spol. s r.o.


Sedliště 227, 739 36 Sedliště
Tel.: +420 558 658 119


Tel.: +420 558 658 119
Fax: +420 558 662 831
E-mail: prodejhamont.cz

Výroba kotlů na biomasu

 

Vhodný partner pro vytipování kotelny

26

Teplárna na biomasu Zlaté Hory

Služby města Zlatých Hor,a.s, Plynárenská 399, 793 76 Zlaté Hory

+ 420 584 425 386
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kombinovaná výroba tepla a elektřiny - 2 x parní kotel Danstoker a 1 x protitlaká turbína TR 100 s synchronním generátorem 150kW

Spaluje dřevní štěpku

Mimo uvedené materiály není tato spalovna schopna nic dalšího spalovat


27

Energetika Kněžice

Kněžice u Nymburka

Kněžice 37
289 02

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

+420 725 022 616

z obilní a lněné slámy (v kotli o výkonu 800 kW), energetického šťovíku a odpadní štěpky z lesní těžby (kotel o výkonu 400 kW).

Dávkují se celé balíky 0,8x1,2x2,5m, nakupují slámu

Len zkoušeli a nešlo to..dávkování do kotle

28

Výtopna na biomasu Rybniště

Obec Rybniště, Rybniště čp. 33, 407 51

+420 412 381 121

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.'

2 x kotel Verner (600 a 900 kW); výměník tepla od fy. STEP Trutnov

 

Výtopna na biomasu zrušena-velmi špatná zkušenost

29

Žatecká teplárenská, a.s.,

Teplárna Perč,

438 01 Žatec

Č.p. 3149

Ing. Alena Hlávková

+420 415 240 081

+420 602 470 742

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Více technologií

10.4.2012 vypsáno výběrové řízení na palivo

30

Město Planá u Mar.Lázní

Městský úřad Planá
náměstí Svobody 1
348 15 Planá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

2 kotle o výkonu 1,7 MW

dřevní štěpka, piliny, kůra, sláma

kotel KOHLBACH K – 8

 

Spotřeba biomasy: 1.770 t/rok, dohodnout formu

31

Hostouň

LST a.s.

Pila Houstoň

LST a.s. Trhanov 48,

345 43 – pro jednání

 

 

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 379 496 118

 

Dřevní odpad

Po domluvě předem

32

Výtopna na biomasu Měňany

PSČ 267 27

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 311 684 128

 

Palivo-dřevní štěpka, piliny, kůra, šťovík

Mají zájem, ale musí být podrceno pod cca 10cm – ucpává transport šneky

 

33

 

České Budějovice

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   

nekomunikují

34

Výtopna na biomasu Hartmanice

Hartmanice 109
569 92

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

+420 461 742 136

Kotel 4,4 MW; dřevní odpad, štěpka, piliny

 

Po předchozím projednání

35

Výtopna na biomasu Kašperské Hory

Náměstí 1

341 92 Kašperské Hory

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

+ 420 376 503 411

dřevní štěpka 4 MW

   

36

Výtopna na biomasu Vimperk

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

dřevní štěpka, piliny, kůra

Jen homogenizované


37

Výtopna na biomasu J.Hradec

Biowat s.r.o.

Otín 3

377 01

J.Hradec

www.ecjh.cz Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 384 322 701

Milan Moudrý

výška 70- 100 cm, šíře balíku 120 cm a délka 235-255 cm. Balíky o jiných rozměrech nejsme schopni spálit.

sláma, seno, cíleně pěstované energetické rostliny, celé rostliny včetně zrna (triticale), dřevní štěpka

Chtějí zkoušku 4-6tun, vlhkost pod 16-18%

38

Výtopna na biomasu

Zruč nad Sázavou

CZT Zruč

Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou

Mgr. Martin Hujer, starosta m

+420 602 601 452 Jiří Průša

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ČEZ Energo, s.r.o., sídlo společnosti je v ul. Karolinská 661,

Praha 8 – Karlín

14,24 MW instalovaný tepelný výkon

Pronajato fy ČEZ Energo

dřevní štěpka, piliny, agropelety, pelety ze slámy

V současnosti jim stačí místní zdroje štěpky, o len nemají zájem, nespalují biomasu v balíkách

39

Bystřice nad Pernštejnem

 

Stanislav Loukota

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2 kotle na biomasu rakouské firmy URBAS á 4,5MW

Pěstují energ.dřeviny

Len odmítají technologie je vhodná pouze pro štěpku, piliny a kůru

40

Teplárna na biomasu Polička

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Instalovaný tepelný výkon 2 MW

   
41 Agritec Farm s.r.o. Zemědělská 16, 787 01 Šumperk

Ing. Zdeněk Muroň

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kotel na biomasu na spalování celých válcových balíků celé balíky Nutno projednat dodací podmínky předem

Závěrečný workshop k projektu Cíl3 – Translinum v Měrunicích

Olejný len je primárně pěstován pro semeno, potažmo kvůli lněnému oleji, který se ze semene lisuje. V posledních letech, kdy v Česku postupně zcela zaniklo pěstování přadného lnu, poutá olejný len pozornost nejen kvůli semenu, ale i kvůli lněnému stonku. Ten byl donedávna považován za odpad, který se nesklízel, ale ponechával na poli k zaorávce. Konec pěstování přadného lnu způsobil i nedostatek krátkovlákenné lněné suroviny- koudele, která při zpracování přadného lnu vznikala. Ta se využívala kromě výroby hrubších přízí i pro řadu technických aplikací jako např. pro výrobu netkaných textilií nebo pro výrobu vysokojakostní papírenské pololátky. To vyvolalo zájem o vlákno ze stonku olejného lnu. Objevuje se nový pohled, který začíná chápat olejný stonek nikoli jako nežádoucí odpad, ale jako zdroj každoročně se obnovující suroviny. Postihnout všechny možnosti využití tohoto surovinového zdroje si vytkli za cíl čeští a němečtí lnářští specialisté v projektu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, nazvaném Translinum, zařazeného do programu Cíl 3/Zilel 3, který je podporován Evropskou unií.

Šlechtění odrůd olejného lnu bylo směřováno převážně k dosažení co největšího výnosu semene a v posledním desetiletí také k dosažení z dietetického hlediska optimálního chemického složení semene. To umožnilo používat lněné semeno v potravinářství. Lněný stonek ale zůstával mimo zájem šlechtitelů. Jeho kratší délka a mohutné větvení bylo považováno spíše za přednost odrůdy. Povolený seznam odrůd olejného lnu je tak dnes poměrně široký.

Pohled na stonek olejného lnu jako zdroj suroviny proto vede k otázce: Které z odrůd jsou pro zmíněný účel nejvhodnější? Odpověď na tuto otázku hledali řešitelé projektu v rámci dílčí etapy AP3 projektu Translinum. Odpovědnost za tuto kapitolu převzal Lnářský svaz ČR jako spoluřešitel za českou stranu.

Pro testování bylo na základě dosavadních zkušeností vybráno celkem šest odrůd a to AMON. BAIKAL, OURAL, FLANDERS, RÉCITAL a BILTON. V uplynulých třech letech řešení projektu byly na třech různých lokalitách vždy ve dvou opakováních zasety zkušební parcelky s uvedenými odrůdami. Byl sledován průběh vegetace a výnosové a kvalitativní parametry jak semene, tak stonku olejného lnu. Na závěr řešení projektu probíhá vzájemné porovnání výsledků všech tří sezón. Souběžně s parcelkovými pokusy proběhly i větší provozní pokusy s odrůdami AMON a FLANDERS, které sloužily především k získání dostatečného množství suroviny pro řešení problematiky energetického využití biomasy olejného stonku a pro zkoumání možností využití pro netkané textilie, což byla náplň dvou dalších dílčích etap projektu, svěřených českým partnerům na projektu Translinum.

Protože letošním rokem projekt Translinum končí, byl na soukromé farmě p. Ing. Valenty, jednoho z kooperujících partnerů, který zajišťoval jednu ze sérií parcelkových pokusů i dva provozní pokusy, uspořádán závěrečný workshop k dílčí etapě AP3, zaměřený na výměnu zkušeností získaných při řešení projektu a také předběžnému hodnocení výsledků.

Na workshopu vystoupil vedoucí řešitel dílčí etapy AP3 pan Ing. Prokop Šmirous, CSc., který se zabýval rámcovým hodnocením průběhu zkoušek, paní Ing. Marie Bjelková, PhD podala přehled o odrůdách olejného lnu a jejich vlastnostech. Pan Ing. Jiří Souček z VÚZT Praha se zabýval specifikou sklizně stonku olejného lnu. O své praktické zkušenosti s pěstováním olejného lnu na farmě Měrunice se podělil její majitel pan Ing. Josef Valenta. Na závěr, po kterém následovala diskuze k danému problému, informoval o průběhu řešení dílčích etap AP7 a AP8 jejich odborný řešitel pan Ing. Pavel Kout.

Z diskuze vyplynulo, že pěstování olejného lnu i v této podkrušnohorské oblasti má své místo. Vyřešení realizace stonku olejného lnu některým ze způsobů, prověřovaných v rámci projektu Cíl3/Ziel3- Translinum, dává šanci na vyšší zhodnocení uvedené plodiny.

-sk-

kol

V dubnu 2009 byly po náročné etapě příprav zahájeny práce na projektu TRANSLINUM. Pod tímto názvem se skrývá společný projekt německých a českých partnerů v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, nazvaný: „Využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu“. Zelenou dal projektu podpis smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 14. 4. 2009, uzavřené mezi Saskou rozvojovou bankou Drážďany – SAB a vedoucím partnerem projektu, firmou SachsenLeinen GmbH, Waldenburg. Jmenovaná firma přizvala k řešení projektu za německou stranu ještě Technickou univerzitu, Chemnitz a Bildungsinstitut PSCHERER GmbH, Lengenfeld. Na české straně hranice se ke spolupráci přihlásil Lnářský svaz České republiky.

Na spoluřešitele projektu čekalo celkem devět dílčích etap, ze kterých etapy TP1 – Projektová příprava, TP2- koordinace projektu, TP4 – polní oddřevňování stonku olejného lnu a TP5 – využití stonku olejného lnu pro konstrukční prvky, převzal k řešení SachsenLeinen GmbH. Za řešení etapy TP6 – využití stonku olejného lnu pro zpevňování plastových výrobků odpovídala Technická univerzita Chemnitz, za etapu AP9 – dokumentace výsledků, jejich presentace a transfer je zodpovědný Bildungsinstitut PSCHERER GmbH. Český spoluředitel, Lnářský svaz ČR, převzal zodpovědnost za řešení dílčích etap TP3 – Odrůdové zkoušky olejného lnu, TP7 – energetické využití biomasy olejného lnu a TP8 – využití vlákna olejného lnu pro netkané textilie.

V současné době, po necelých čtyřech letech, dospěly práce na projektu do konečné fáze, jsou shrnovány a vyhodnocovány výsledky a jsou připravovány závěrečné zprávy. Za tím účelem zorganizoval vedoucí partner projektu SachsenLeinen GmbH poslední workshop - setkání všech spoluředitelů, na kterém byly ve stručnosti shrnuty dosavadní výsledky, a byl určen postup koordinovaného dokončení všech závěrečných prací a presentace výsledků odborné veřejnosti.

V úvodu workshopu pan Ing. Thorsten Brückner ve své presentaci informoval o současné situaci na trhu lýkových vláken pro průmyslové využití.

Presentace pana Gerda Lehmanna obsahovala rámcový souhrn výsledků za jednotlivé dílčí úkoly všech spoluřešitelských organizací.

Za české řešitele projektu vystoupil s presentací výsledků dílčích etap 3,7 a 8 pan Ing. Pavel Kout.

Bylo shodně konstatováno, že původní zadání projektu je ve všech parametrech naplněno a mnohde bylo odvedeno hodně práce i nad rámec zadání. Velmi pozitivně je hodnoceno, že i přesto, že zadání projektu sledovalo jen víceméně průzkumnou činnost a sledování možností zhodnocení stonku olejného lnu, jsou již v této fázi vyvinuty některé výrobky, které mohou být reálně převzaty do výroby. Jako příklad lze uvést izolační rohože a izolační panely pro stavebnictví, zatravňovací rohože, interiérové panely pro automobily apod.

Budoucnost vlákna z olejného lnu je spatřována i ve výrobě různých kompozitových konstrukčních prvků pro automobilový průmysl. Organizátoři projektu proto využili příležitosti navštívit novou, velmi moderní továrnu firmy BMW v Lipsku a prohlédnout si její výrobní linky. Firma BMW připravuje na příští rok zahájení výroby nového modelu hybridního automobilu, na kterém jsou ve velkém rozsahu využity kompozity z uhlíkových vláken. Současný výzkum a vývoj kompozitů se zaměřuje i na ekologicky odbouratelné a recyklovatelné kompozity, ve kterých v budoucnu mohou najít uplatnění i lněná vlákna.

-sk-

kola

Semináře pro všechny, kdo se zajímají o problematiku pěstování, zpracován a užití lnu a konopí jsou každoročně na závěr sezóny organizované Lnářským svazem ČR. Nejinak tomu bylo i v letošním roce 2012. V konferenčním sálu společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. se tentokrát, vlivem nepříznivé dopravní situaci, sjela jen necelá padesátka účastníků, nic to ale neubralo na zajímavosti semináře. Během programu se u řečnického pultu vystřídalo devět lektorů s převážně velmi fundovanými přednáškami.

Jako první se slova ujal předseda Lnářského svazu ČR, Ing. Prokop Šmirous, CSc., který přivítal všechny účastníky semináře a v úvodním referátu na téma „Pěstitelské plochy a zpracování lnu a konopí v ČR v roce 2012“ shrnul současnou situaci v pěstování těchto plodin u nás. Musel konstatovat, že přadný len je dnes v Česku zemědělskou kulturou v podstatě zaniklou. Osevní plocha nedosáhla v roce 2012 ani jednoho hektaru a jde v podstatě jen o pokusné a semenářské parcely. V západoevropských zemích má len i přes veškeré obtíže s jeho pěstováním v osevních plánech farmářů své místo a stále si udržuje i svou pozici na trhu s textilním zbožím. A nejen to, v posledních letech se začal prosazovat i v nových Hi-Tec oborech jako jsou například kompozitní materiály. U nás bohužel vlivem mnoha okolností a zejména vlivem neprozíravé zemědělské politiky pěstování této plodiny s velmi dlouhou historickou tradicí mizí.

ol

Poněkud optimističtější je situace v pěstování lnu olejného. Jeho osevní plochy jsou silně ovlivňovány konkurencí ostatních, tržních zemědělských plodin (např. řepka pro biopaliva) a v posledních třech letech klesly z více než 4 000 na letošních necelých 1700 hektarů. Nicméně náznaky cenového růstu, zaznamenaného v posledních měsících, by mohly způsobit opětovný růst osevních ploch. Předmětem výzkumu a vývoje se v poslední době, např. v rámci Evropskou Unií podporovaného projektu přeshraniční spolupráce Cíl3-Translinum, stalo využití stonku olejného lnu, který je doposud bez užitku na poli likvidován. Z něho získané technické lněné vlákno by mohlo alespoň zčásti zaplnit mezeru na našem surovinovém trhu pro potřeby papíren, pro výrobce stavebních izolací, netkaných geotextilí, výrobků pro automobilový průmysl atd.

ks

Situace se nevyvíjí dobře ani v pěstování konopí. I jeho osevní plochy se trvale snižují. Z dosaženého maxima v roce 2005, přesahujícího 1500 ha, poklesla osevní plocha postupně až na letošních cca 200 ha. Přitom požadavky zpracovatelů jak na semeno pro potravinářský a chemický průmysl, tak na technické konopné vlákno pro papírny a pro výrobu stavebních izolací musí být kryty dovozem ze zahraničí. Hlavním důvodem je chybějící výrobní kapacita na prvotní zpracování stonku na vlákno, protože tírenské závody, které toto zpracování realizovaly, díky nekoncepčnosti řízení ekonomiky státu a vlivem nekoordinovanému chování privátní sféry téměř zcela zanikly.

O tom, že pěstitelé lnu a konopí nepodléhají pesimistickým náladám a věří v lepší budoucnost, svědčila presentace Ing. Josefa Holubáře z ÚKZÚZ - Národní   odrůdový úřad v Brně, který se mimo jiné zabývá zkoušením a schvalováním sortimentu odrůd olejného lnu a konopí setého. V roce 2012 bylo hodnoceno na šesti lokalitách 5 registrovaných odrůd olejného lnu a 1 kandidát na zařazení do povoleného sortimentu a na pěti lokalitách 2 registrované a 2 kandidáti odrůd konopí setého.

vstavkaSe zajímavými a pro některé posluchače možná i novými informacemi se představil spolumajitel firmy Walramcom, Bruntál, pan Ing. Luděk Šarman. Tato firma založila svoji existenci na distribuci potravinových doplňků, jejichž základem je lněné semeno a z něho lisovaný olej. Prospěšnost lněného oleje a lněné vlákniny pro lidský organizmus je dostatečně známá již po staletí. Jsou totiž zdrojem Omega-3 nenasycených mastných kyselin, které jsou pro zdravé fungování organizmu člověka nezbytné. Jejich zdrojem jsou například mořské ryby, ale také lněný olej, který ale musí být vyráběn specifickou technologií za nepřístupu světla a kyslíku. Jinak dojde ve velmi krátké době k jeho znehodnocení. Tuto technologii má firma Walramcom zvládnutou a tvrdí, že jejich výrobky ze semene pěstovaného na ekofarmách na Novém Zélandu nemají na trhu konkurenci. Vystoupení pana Ing. Šarmana bylo doplněno také malou výstavkou produktů firmy Walramcom s ukázkami odborné literatury, související s danou problematikou. Více informací o jejich sortimentu můžete hledat na jejich webových stránkách na adrese www.walramcom.cz.

Na prezentaci firmy Walramcom velmi vhodně tematicky navázalo vystoupení pana Ing. Martina Pavelka, CSc., pojednávající problematiku šlechtění přadného i olejného lnu. Právě šlechtění nových odrůd olejného lnu bylo nezbytné k dosažení takových kvalitativních parametrů semene, které umožňují jeho použití pro potravinářské účely. pokusyJde v podstatě o získání semene lnu s vyváženým poměrem Omega-3 a Omega-6 nenasycených mastných kyselin a s nízkým obsahem kyanogenních glykosidů tak, aby s maximální mírou vyhovovalo požadavkům na lidskou výživu. Vedle těchto požadavku musí nové odrůdy splňovat ještě dlouhou řadu dalších požadavků z hlediska výnosového, zdravotního stavu, odolnosti proti poléhání, vegetační doby. K tomu účelu je využívána metoda mutageneze, která spočívá ve vyvolání zcela nových nebo již známých genetických změn v organizmu a následném výběru rostlin nejlépe splňujících kladené požadavky. Ty se pak stávají základem nových odrůd lnu. V posledních několika letech tak vznikla na šlechtitelské stanici SEMPRA Praha a.s ve Slapech u Tábora nová odrůda olejného lnu Jantar, nebo ve společnosti Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. v Šumperku další dvě nové odrůdy olejného lnu Amon a Raciol. Všechny tyto odrůdy již zapsány do Listiny povolených odrůd pro Českou republiku. Zatím do Listiny ještě nezapsané novošlechtění AGT 987/02 je právně chráněné pod názvem Allan. Tato odrůda také patří firmě Agritec a zdá se, že bude splňovat i ty nejnáročnější požadavky na potravinářské lněné semeno. Za pozornost stojí i větší délka stonku a to je dobrým předpokladem i pro jeho využití k produkci technického lněného vlákna.

tabNa rozdíl od Česka, kde mnohasetletá tradice pěstování přadného lnu zaniká, v klasických lnářských Západo-evropských zemích – Francie, Belgie a Holandsko, se pěstování lnu stále drží v centru zájmu zemědělců a zpracovatelů. Informace o tom uvedl ve své presentaci Ing. Stanislav Krmela, CSc. Nutno přiznat, že ani západoevropští lnáři nemají situaci vždy jednoduchou. Len je zemědělská kultura, která je extrémně závislá na vývoji počasí nejen v době vegetace, ale i během sklizně. Proces přírodního rosení stonku velmi závisí na průběhu počasí v srpnu a září. grafNedostatek nebo naopak přebytek vláhy v této fázi může podstatně poškodit kvalitu sklízené suroviny a tím i efektivnost pro pěstitele. Nicméně systém podpory zemědělství, jak ze strany jednotlivých států, tak z prostředků Evropské unie pomáhá tato rizika zmírnit a ve svém důsledku udržet lnářství na velmi dobré úrovni. Totéž se v podstatě dá říct i o pěstování konopí v Západní Evropě. Významnou roli v prosazování vhodných podmínek pro pěstitele lnu a konopí sehrává Confederace evropských lnářů a konopářů (CELC) se sídlem v Paříži, která zastupuje pěstitele i zpracovatele před orgány Evropské unie, ale také působí jako do jisté míry regulační orgán uvnitř sdružení pěstitelů tak, aby bylo dosaženo rovnováhy v systému pěstování, zpracování a užití těchto surovin. Jako příklad lze uvést tlak na snižování osevních ploch lnu, které v roce 2005 narostly z optimálních cca 70 až 80 tis. ha na extrémních 105 tisíc ha. V důsledku toho vzrostly skladové zásoby lněného stonku, narušila se rovnováha mezi nabídkou a poptávku a ceny třeného vlákna se propadly na historické minimum. Pod tlakem CELC se proto farmáři dohodli na postupném snížení osevních ploch lnu tak, aby se obnovila původní rovnováha nabídky a poptávky.

 

logo

O projektu přeshraniční spolupráce Cíl3-Translinum padla zmínka už v úvodním referátu Ing. Šmirouse. V rámci projektu se řešitelé zabývají zhodnocením stonku olejného lnu. Toto vlákno je jako každoročně obnovitelný surovinový zdroj předmětem zájmu mezinárodního programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na léta 2007 – 2013, do kterého je začleněno v projektu Translinum. Vedoucí partnerem projektu je německá firma SachsenLeinen e. v. z Waldenburgu a za českou stranu se na projektu podílí Lnářský svaz ČR. koutUcelený podrobný přehled o řešení a výsledcích projektu podal ve svém vystoupení Ing. Pavel Kout, který je odborným vedoucím české části. V rámci Lnářskému svazu přidělených dílčích úloh se řešitelé zabývali výběrem a hodnocením nejvhodnějších odrůd olejného lnu nejen z hlediska výnosu semene, ale také z hlediska optimálního výnosu lněného stonku, zprostředkovaně tedy výnosu lněného vlákna. Dalším úkolem bylo nalézt nejvhodnější technologie energetického využití lněné biomasy a konečně také hledat efektivní možnosti zhodnocení lněného vlákna. vzorkyJednou z těchto možností je výroba stavebních izolačních materiálů, pro které se dnes využívají převážně vlákna konopná. V současné době probíhají praktické zkoušky izolačních desek a rohoží z konopných a lněných vláken ve srovnání s ostatními běžnými syntetickými izolačními materiály. Byl postaven experimentální dům, na kterém jsou všechny tyto materiály použity, a probíhá měření jejich izolační schopnosti. Své uplatnění nachází lněné vlákno z olejného lnu také při výrobě netkaných textilií využitelných v pozemním stavitelství jako zpevňovací separační vrstvy pro dočasné komunikace nebo zatravňovací rohože. Prakticky veškeré lněné vlákno, které by bylo možné získat ze současné produkce olejného lnu je schopen bez problémů spotřebovat papírenský průmysl pro výrobu nejkvalitnějších druhů papírenské pololátky. Na financování projektu se z 85% podílí Evropská Unie. I tuto přednášku doprovázela výstavka výrobků, které byly v rámci projektu vyvinuty.

lakPresentace pana Václava Říhy, majitele firmy HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o. byla věnována produktům z konopného semene a to jak potravinářským tak technickým. Firma lisuje z konopného semene panenský olej, který svým poměrem Omega-3 a Omega-6 nenasycených mastných kyselin a obsahu mnoha dalších minerálních i organických látek a vitamínů patří k tomu nejlepšímu, co můžeme svému organizmu dopřát. Produkty konopí jsou k dispozici ve formě loupaného i neloupaného semene, konopné mouky, potravinářského oleje. Jsou součástí různých kosmetických přípravků. Z konopného oleje jsou ale také vyráběny napouštěcí oleje a lazurovací laky pro ochranu dřevěných výrobků a konstrukcí, které splňují i ty nejpřísnější ekologické požadavky. Mnoho dalších informací naleznete na webových stránkách: http://www.hemp-production.cz/.

Informaci o atmosféře na třetím ročníku mezinárodního konopného veletrhu „CANNAFEST PRAGUE 2012“, který se konal v Praze na Výstavišti Incheba Holešovice ve dnech 9. – 11. listopadu a také o průběhu doprovodné konference, podala účastníkům semináře paní Ing. Marie Bjelková, Ph.D., pracovnice Agritec, Šumperk, která se této konference také aktivně zúčastnila svou přednáškou na téma „Výnosové parametry konopí setého“. Hovořila v ní o sledování výnosových parametrů dvoudomých a jednodomých odrůd konopí setého (Cannabis sativa L.) v podmínkách ČR, regionu Šumperk v letech 2008 až 2011. Studium vhodných odrůd konopí setého je jedním z cílů projektu Rozšíření technologie pěstování konopí setého (Cannabis sativa L.) pro využití biomasy a semene, řešeného společností Agritec. Cílem projektu bylo vypracovat vhodnou pěstitelskou metodiku konopí setého pro různé pěstební oblasti, pro způsob sklizně, zjistit výnosové charakteristiky, vyhodnotit kvalitu a následné využití stonku a semene.

Posledním, ale neméně zajímavým vystoupením na semináři byla presentace pana Ing. Jaroslava Humpála, odborného pracovníka Ústavu zemědělské ekonomiky a informací na téma: „Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav“. Mnoho informací z Bruselu se zasvěceným komentářem poodkrylo principy zemědělské politiky, které budou ovlivňovat zemědělskou praxi, a nejen ji, v roce 2013 a letech následujících.

-sk-

Poslední říjnový den zorganizovala firma AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. ve spolupráci s Lnářským svazem ČR konferenci s mezinárodní účastí, tematicky zaměřenou na pěstování a využití konopí setého, tedy technického konopí určeného k produkci vlákna a semene. Konference se konala v Milíně na Příbramsku, v jehož okolí můžeme na polích tuto, v posledních letech zemědělci znovu objevovanou plodinu, spatřit. V tomto případě je to především zásluhou firmy Hemp Production CZ, s.r.o., která má sídlo v nedalekých Chrašticích a která se zabývá zpracováním konopného semene pro potravinářské účely a lisováním konopného oleje jak pro potravinářské tak pro technické použití.

Po oficiálním zahájení konference vystoupil zástupce firmy AGRITEC a také předseda LS ČR Ing. Prokop Šmirous, CSc. s úvodním referátem o historii a současnosti pěstování konopí v České republice, o zkoumání širokého spektra odrůd a hledání optimální agrotechniky a technologie sklizně konopného semene a zejména stonku s ohledem na možnosti jeho dalšího využití v průmyslu.

Pěstování konopí je ve veřejnosti stále obestřeno mnoha nejasnostmi plynoucími z neinformovanosti o obsahu halucinogenních látek (THC). Konopí seté, někdy také nazývané „bezobsahové“ konopí, sice tyto látky obsahuje, ale v tak nízké koncentraci, že se jejich přítomnost prakticky nemůže projevit. O přísných legislativních pravidlech, která se k pěstování konopí vážou, informoval účastníky konference pan Ing. Mgr. Zdeněk Slonek z Ministerstva zemědělství ČR.

Rakouské zkušenosti z pěstování, sklizně a užití konopí presentovali paní magistra Gerda Denner, specializující se na problematiku lidské výživy a pan Günther Schmid, spolumajitel firmy HSV Hanfstrohverwtungs GmbH, Hanfthal, jehož firma se dlouhodobě zabývá vývojem technologie a techniky pro sklizeň konopného stonku. Svůj referát doprovodili videoprezentací vyvíjené techniky i potravinových a kosmetických produktů rakouské firmy Lamina. Těm byla věnována i výstavka jejích výrobků, z nichž některé mohli účastníci konference také ochutnat.

Pan Andrzej Wojtaszewski z Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z  Poznaně referoval o pěstování a šlechtění odrůd konopí a s tím související legislativní problematikou. Jeho kolega z téže instituce pan Ryszard Kaniewski, vedoucí oddělení technologie sklizně a zhodnocení rostlin ve svém samostatném vstupu informoval o sklizňových technologiích a strojním vybavení používaném při pěstování konopí v Polsku.

Pěstováním, zkoušením a šlechtěním nových odrůd konopí setého v Maďarsku se ve svém vystoupení zabývala zkušená šlechtitelka konopí paní Zuzana Finata, pracovnice firmy Agromag Kft, Szeged.

Blok vystoupení zahraničních hostů završil pan Oleg Andronov, který podal ucelený přehled o současnosti pěstování a užití technického konopí v Rusku.

V bloku specializovaných odborných přednášek posluchači měli možnost vyslechnout pana Ing. Antonína Vaculíka, Ph.D. z firmy AGRITEC, který se zabýval otázkou herbicidního ošetřování porostů konopí. Problematikou využitelnosti konopného semene a konopného oleje se ve svém vstupu zabývali paní Ing. Marie Bělková, Ph.D., taktéž z firmy AGRITEC a pan Václav Říha, majitel firmy Hemp Production CZ, s.r.o. I tato firma zde na malé výstavce presentovala svoje potravinářské i technické produkty. Technickými možnostmi využití konopí setého se zabýval také pan Ing. Jiří Souček, Ph.D. z Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze. Možnosti využití biomasy konopného stonku v biogenerátorech k výrobě bioplynu předestřel pan Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. z Prahy.

Využitím lýkových vláken ve stavebnictví se ve své presentaci zabýval Ing. Pavel Kout, který problematiku užití konopného vlákna rozšířil i o problematiku příbuzného vlákna lněného, především vlákna ze stonku olejného lnu. Toto vlákno je jako každoročně obnovitelný surovinový zdroj předmětem zájmu mezinárodního programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013, do kterého je začleněno v projektu TRANSLINUM. Vedoucí partnerem projektu je německá firma SachsenLeinen e.v. z Waldenburgu a za českou stranu se na projektu podílí Lnářský svaz ČR. Český řešitel se v rámci jemu přidělených dílčích úloh zabýval výběrem a hodnocením nejvhodnějších odrůd olejného lnu nejen z hlediska výnosu semene, ale také z hlediska optimálního výnosu lněného stonku, zprostředkovaně tedy výnosu lněného vlákna. Dalším úkolem bylo nalézt nejvhodnější technologie energetického využití lněné biomasy a konečně také hledat efektivní možnosti zhodnocení lněného vlákna. Jednou z těchto možností je výroba stavebních izolačních materiálů, pro které se dnes využívají převážně vlákna konopná. V současné době probíhají praktické zkoušky izolačních desek a rohoží z konopných a lněných vláken ve srovnání s ostatními běžnými syntetickými izolačními materiály. Je postaven experimentální dům na kterém byly všechny tyto materiály použity a probíhá měření jejich izolační schopnosti.

Celý přednáškový blok uzavíral svým rozsáhlým vstupem pan Ing. Jan Marek, CSc. z výzkumného ústavu Inotex spol.s.r.o, Dvůr Králové n.L., který se věnoval perspektivám využití a výzkumu přírodních vláken v EU a hledáním cest, jak co nejefektivněji odolávat tlaku především z Východní Asie.

Protože počasí v den konání konference bylo nebývale přející, mohli zájemci z řad účastníků konference shlédnout i ukázku sklizně konopného porostu specificky upraveným kombajnem firmy Hemp Production, s.r.o., následně pak čištění sklizeného semene a lisování konopného oleje.

Pro zájemce ještě jedna informace na závěr – kompletní blok přednášek z konference „Konopí seté v České republice“ bude k dispozici s největší pravděpodobností v lednové příloze časopisu Úroda.

sk

konference

vyr

sklsem

sklston

dum

exkurse

V letošním roce je to již 70 let, kdy se do Šumperka přestěhoval ze Sorau, ležícího v tehdejší německé části Slezska, výzkumný ústav Kaiser Wilhelm Institut für Bastfaseforschung –výzkumný ústav lýkových vláken.

V průběhu uplynulých 70 let měnil ústav své zřizovatele, měnil názvy, rozšiřoval spektrum zkoumaných plodin od přadných rostlin přes luskoviny, olejniny až ke kořeninovým rostlinám. Lýková vlákna, ale především len zůstával trvalým předmětem zájmu tohoto, dnes již privatizovaného ústavu, který od roku 1994 nese název Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.

Výzkumný ústav po celou dobu své existence udržuje jeden z nejbohatších genofondů odrůd lnu, srovnatelný svým rozsahem se světovou špičkou. Kolekce lnu v současnosti obsahuje 2017 položek, z toho je 515 krajových odrůd, 1010 odrůd a 492 vzorků šlechtitelského materiálu. Na této bázi se rozvíjí úspěšný šlechtitelský výzkum, který vyústil během let v řadu nových vynikajících odrůd přadného i olejného lnu. Ty byly rozšířeny do zemědělské praxe nejen v Česku, ale i v dalších evropských lnářských zemích.

Sedmdesátileté výročí ústavu je motivací pro organizaci mnoha odborných i společenských akcí, na kterých byla příležitost ohlédnout se zpět a připomenout si úspěchy ve výzkumné práci i osobnosti, které za nimi stojí, ale také zamyslet se nad budoucností lnářství v kontextu současných ekonomických podmínek u nás a v Evropě. Jednou z takových akcí byl workshop „70 let zemědělského výzkumu v Šumperku“, kde bylo několik vystoupení věnováno lnářské problematice.

Není tajemstvím, že pěstování přadného lnu v důsledku strukturálních změn našeho textilního průmyslu prakticky zaniká. Na druhé straně ale roste zájem o semeno olejného lnu potravinářské kvality, které nachází stále širší uplatnění v potravinářském průmyslu a v krmivářství.

Zánikem tírenského zpracování přadného lnu ale také zmizel zdroj krátkého lněného vlákna, které je nezbytným surovinovým zdrojem pro výrobu technických textilií užívaných v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví i v zemědělství.

Z této situace vyplynul námět projektu Evropského programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, zaměřeného na využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu s pracovním názvem TRANSLINUM. Vedoucím partnerem projektu je německá firma SachsenLeinen e.V. 08396 Waldenburg, spolupracující organizací na české straně je Lnářský svaz ČR, jehož prostřednictvím na řešení projektu spolupracuje také společnost Agritec. Jejím úkolem je vytipovat ze škály odrůd olejného lnu ty, které budou mít nejen dobrý výnos kvalitního potravinářského semene, ale také dobrý výnos stonku obsahujícího dostatek vlákna vhodného pro technické využití.

O postupu práce na řešení tohoto dílčího projektového úkolu informoval na výše uvedené akci koordinátor projektu Translinum Ing. Prokop Šmirous, CSc.

sk

presentace

Poker s počasím se letos při organizaci podzimního polního dne TRANSLINUM organizovaného firmou Sachsen-Leinen e.V. vyplatila. Původně na konec srpna plánovaný termín byl prozíravě kvůli počasí na poslední chvíli přesunut na počátek září a tak se mohli účastníci akce setkat na polích v oblasti kolem přehrady Rauschenbach s pracovníky řešitelského týmu projektu Cíl3 – TRANSLINUM pod paprsky pozdně letního slunce při prohlídce porostů nejen olejného lnu, ale i technického konopí.

Právě problematikou využití biomasy olejného lnu jako obnovitelného zdroje vlákenné suroviny se mezinárodní německo-český řešitelský tým zabývá v projektu přeshraniční spolupráce registrovaného pod číslem 100012042 s názvem „Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů“. Profesní specialisté i ostatní pozvaní hosté se měli možnost seznámit s problematikou pěstování a zejména sklizně lnu a také s možnosti dalšího využití získané biomasy pro výrobu technických textilií, tepelně a zvukově izolačních materiálů pro stavebnictví, automobilový průmysl i jiná průmyslová odvětví, případně i jako energetický zdroj tepla. Řešitelé tak měli příležitost presentovat v rámci projektu doposud získané poznatky.

Součástí programu byla také tisková konference organizovaná s cílem co nejvíce prezentovat cíle a dosažené výsledky projektu TRANSLINUM.

V předvečer polního dne se členové projektového týmu sešli ke konzultacím k postupu prací a zejména k přípravě podzimního závěrečného semináře. Po té následoval workshop na téma "Využití přírodních vláken v rámci aspektu úspor energie a energetické účinnosti", který byl velmi pozitivně hodnocen ze strany všech přizvaných zájemců z řad odborné veřejnosti.

sk s využitím pramene:

Verantwortlicher Projektpartner für Öffentlichkeitsarbeit:
Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH
Stefan Breymann  


collage

Fotocollage (Stefan Breymann):
Impressionen vom TRANSLINUM-Feldtag in Neuwernsdorf/Clausnitz, September 2012 

                                                                 

Strana 1 z 3

Kontakt

Adresa kanceláře Lnářského svazu:
Lnářský svaz ČR
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk

Telefon: 583 382 111, 583 382 130, 583 382 104
Fax:       583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO:      00515337        
http:  www.lnarskysvaz.cz

Mapa sídla