Usnesení Valné hromady Svazu lnu a konopí ČR, z.s. konané v Šumperku 30. 11. 2017

1. Valná hromada vzala na vědomí:

- Zprávu předsedy Svazu lnu a konopí ČR, z.s. o činnosti za minulé období;
- Zprávu Dozorčí rady o výsledku hospodaření Svazu lnu a konopí za rok 2016.

2. Valná hromada schvaluje:

- Účetní uzávěrku hospodaření Svazu lnu a konopí ČR za rok 2016.

3. Valná hromada ukládá představenstvu:

- Organizovat informační a vzdělávací akce pro lnáře a konopáře;
- Zpracovat návrh pro zařazení lnu a konopí do seznamu citlivých komodit MZe s podporou produkce;
- Usilovat o zapojení všech pěstitelů a zpracovatelů lnu a konopí do Svazu lnu a konopí ČR, z.s.;
- Působit prostřednictvím KR MZe ČR, KV SZIF, AK ČR, Copa¬ Cogeca a dalších institucí na sbližování systému podpory pro pěstování a zpracování lnu a konopí v ČR shodného s ostatními zeměmi Evropské Unie.

4. Valná hromada ukládá všem členům

- Řádně plnit svoje členské povinnosti včetně placení členských příspěvků.

 

V Šumperku 30. 11. 2017

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.