Polní den lnu a konopí v AGRITECu (25. 6. 2009)

Tradiční „Polní den lnu a konopí“ zorganizoval pro odbornou veřejnost zajímající se o tyto dvě významné technické plodiny výzkumný a šlechtitelský ústav AGRITEC dne 25. 6. 2009. Akce se zúčastnila řada tuzemských odborníků, ale i hosté z Německa, Polska a ze Slovenska. V zasedacím sále AGRITEC byla presentována řada odborných přednášek a referátů na související odborná témata.

Byla podána informace o letošních plochách osetých lnem a konopím v Česku, informace o běžících výzkumných projektech, o nových odrůdách a novošlechtění olejného lnu v ČR, o projektech a šlechtění nových odrůd konopí v Polsku. Byla také přednesena informace z oblasti Společné zemědělské politiky EU a v neposlední řadě také informace o společném projektu programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, ve kterém je za podpory z fondů Evropské Unie řešena problematika efektivního zhodnocení stonku olejného lnu.

presentace projektu na lnskm dnu presentace projektu na polnm dnu lnu a konop

V druhé části programu měli účastníci možnost prohlédnout si rozsáhlé parcelkové pokusy s různými odrůdami přadného a olejného lnu a technického konopí.

poln den umperk - parcelov pokusy poln den - prohldka parcel

 

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.