Setkání pěstitelů a zpracovatelů lnu a konopí v Šumperku 2010

Tradiční „Polní dny“ zaměřené tentokrát na luskoviny, len, konopí a kmín, organizované společností AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. (dále Agritec) za podpory Lnářského svazu ČR a Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin a Asociace Český kmín se letos konaly ve dnech 30. června a 1. července 2010 v areálu společnosti Agritec. Lnu a konopí byl věnován druhý den setkání. Kromě českých specialistů se ho zúčastnili také odborníci ze Slovenska a Německa, včetně velmi početné lotyšské delegace.

V dopoledních hodinách proběhl cyklus odborných referátů zaměřený na hodnocení současné situace ve šlechtění a pěstování přadného lnu, na stav a perspektivu pěstování olejného lnu a na problematiku pěstování a užití technického konopí, které přednesli pracovníci Agritecu Ing. Prokop Šmirous, CSc. a Ing. Antonín Vaculík, Ph.D. Tyto specificky zaměřené referáty byly doplněny všeobecnou informací o luskovinách, kterým byl věnován celý předešlý den, a o pěstování kmínu kořenného v ČR.

Jedním ze stěžejních vystoupení bylo představení projektu Cíl 3 – TRANSLINUM přednesené panem Dipl. Ing. Torstenem Bruknerem. První informace o tomto evropském projektu přeshraniční spolupráce zazněla na tomto místě v minulém roce. Letos již mohly být presentovány první výsledky společné práce zaměřené na komplexní využití stonku olejného lnu. Je to zdroj biomasy, kterou lze využít nejen pro energetické účely spalováním buď ve volné formě, nebo ve formě pelet nebo briket, ale zejména pro získávání hodnotného lněného vlákna pro technické účely. Lze je využít pro výrobu ekologických, tepelně a zvukově izolačních rohoží a panelů nebo pro netkané textilie použitelné v automobilovém průmyslu a nebo v zemědělství pro výrobu agrotextilií.

Dořešení projektu do praktických, ekonomicky zdůvodněných návrhů pomůže vytvořit podmínky potřebné pro rozšíření pěstování olejného lnu nejen v příhraničních oblastech Krušných hor, ale i v jiných, pro pěstování olejného lnu vhodných regionech na české i německé straně.

Vystoupila také zástupkyně lotyšských hostů, kteří jsou specializováni na výrobu rostlinných olejů a snaží se v poslední době rozvinout i výrobu lněného oleje.

Zazněly zde také zajímavé informace o vývoji podpory pěstování lnu ze strany EU a Ministerstva zemědělství ČR, které přednesla paní Ing. Marie Tošovská. O aktualitách Společné zemědělské politiky EU informoval přítomné pan Ing. Humpál z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.

Závěrem dopoledního přednáškového bloku se odehrála i malá společenská událost. Svoji aktivní činnost na Ministerstvu zemědělství ukončila v tento den odchodem do zaslouženého důchodu paní inženýrka Marie Tošovská, vytrvalá zastánkyně jedné z nejtradičnějších českých zemědělských plodin – přadného lnu. Protože byla vždy ochotna pomoci při řešení problémů, které tuto plodinu provázely zvláště v době transformace českého zemědělství, jistě si zasloužila vyjádření díků, kterého se jí při této příležitosti za potlesku všech přítomných dostalo jak ze strany vedení společnosti Agritec, tak ze strany vedoucích představitelů Lnářského svazu ČR.

Poté následovala prohlídka polních pokusů na pozemcích společnosti Agritec. Zájemci mohli zhlédnout odrůdové, registrační a SDO pokusy s přadným a olejným lnem i s konopím setým, pokusy zaměřené na zkoumání nových metod výživy a rostlinolékařství, udržovací šlechtění olejného lnu odrůdy Amon a další novošlechtění, údržbu genových zdrojů a mnoho jiného z práce společnosti Agritec, včetně provozních zkoušek odrůd olejného lnu sledovaných v rámci projektu Cíl 3 - TRANSLINUM.

Odpoledních hodin pak využil pan Ing. Farkač ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) ke svolání Komoditního výboru pro len a konopí, který je poradním orgánem SZIF pro danou komoditu. Kromě volby nové předsedkyně výboru za odstupující paní Ing. Tošovskou byly prodiskutovány body předem stanoveného programu, především situace o osevních plochách lnu a konopí v roce 2010, situace ve zpracovatelském průmyslu, předpoklady potřeby vlákna v roce 2010 a informace o výplatách podpor prvním zpracovatelům.

Při příležitosti „Polních dnů“ ve společnosti Agritec proběhlo také společné jednání zástupců Lnářského svazu ČR a vedoucího partnera na projektu Cíl 3 – TRANSLINUM, na kterém byly prodiskutovány některé základní problémy spojené s výkaznictvím a s tím spojeným uvolňováním finančních prostředků z evropských fondů, s dalším postupem řešení věcné náplně projektu a upřesnění programu společných akcí na rok 2010.

Tečkou za aktivitou naplněném dnu bylo společné posezení a další volná diskuze nad aktuálními problémy při dobrém a veskrze zdravém občerstvení.

 

(stkr)

konferenn_ sl

Pohled do konferenčního sálu

pedstaven projektu cl 3 translinum

presentace projektu cl 3 - translinum

Dipl. Ing Brukner představuje projekt Cíl 3 -Translinum

 

dkjujeme

Rozloučení s nastávající důchodkyní Ing. Tošovskou

prohldka pokjusnch parcel provozn zkouka odrd olejnho lnu

Při prohlídce provozních zkoušek odrůd olejného lnu

 

pi jednn s leadpartnerem projektu

Z jednání s lead partnerem Projektu Cíl 3 TRANSLINUM

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 111, 583 382 130
Fax: 583 382 154, 583 382 999
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.