Poznatky z výstavy JEC Composites Show v Paříži

Poznatky z výstavy JEC Composites Show v Paříži

JEC Composites Show v Paříži je největší výstavou zaměřenou na kompozity v Evropě i ve světě vůbec. Odráží vývoj dynamického výrobního odvětví, které proniká do všech sektorů průmyslu. V minulém roce zde presentovalo své produkty na 1065 vystavovatelů, z toho 75 % ze zahraničí.

Svými výstavními stánky bylo na veletrhu zastoupeno mnoho jak regionálních (Francie), tak zahraničních firem z Německa, Kanady, Číny, České Republiky, Maďarska, Velké Británie, Indie, Itálie, Malajsie, USA, Maroka, Belgie a dalších. Účastnila se i řada národních obchodních asociací z celého světa včetně Dálného Východu – Austrálie, Číny, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Thajska a Tajvanu. JEC Composites Show navštívilo 27 700 návštěvníků (2009) z toho 65 % ze zahraničí a 35 % z Francie.

Stále více uživatelů nachází přednosti kompozitních materiálů. Kompozit Show se tak stala světovou platformou pro výměnu poznatků a nalézání stále nových možností pro aplikace kompozitů s důrazem na finálního uživatele – dva ze tří návštěvníků byli uživatelé kompozitních řešení – konstruktéři, pracovníci výzkumně­‑vývojových týmů, návrháři a výrobci. V minulém roce zde byly uzavřeny kontrakty za 589 milionů EUR.

Rok od roku se zde také zvětšuje zastoupení v sektoru aplikace přírodních vláken v kompozitech pro různé účely použití. Nejvýznamnější postavení v tomto sektoru zaujímají lněná a konopná vlákna. Proto jsme se rozhodli pro účast na této akci s cílem získat nejaktuálnější informace o rozvoji tohoto sektoru a rozšířit tak možnosti pro uplatnění lněných vláken získávaných ze stonku olejného lnu a to v přímé návaznosti na řešení projektu Cíl 3 – Translinum.Expozici firem aplikujících v kompozitech přírodní vlákna dominoval sdružený stánek pod záštitou CELC – Evropská konfederace lnu a konopí. Pro převážnou část aplikací pro HI TEC výrobky je využíváno kvalitní dlouhé orientované lněné vlákno buď ve formě pramene, přástu anebo tkané struktury. Velký objem neorientovaných lněných vláken se používá ve formě netkaných roun jako armatura do plošných tvarových výrobků především pro automobilový průmysl. Třetí oblastí využití lněných vláken je armování polymerů ve formě granulátu plněného velmi krátkými (sekanými) lněnými vlákny. Granulát je pak zpracováván technologií lisostřiku.

 

Kompletní zpáva včetně obrázků je ke stažení zde.

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.