Setkání řešitelů projektu Cíl 3 – TRANSLINUM na společném česko – německém polním dnu.

Setkání řešitelů projektu Cíl 3 – TRANSLINUM na společném česko – německém polním dnu.

Na konci srpna jsme se zúčastnili společného česko-německého polního dne organizovaného firmou Sachsen Leinen, na kterém se pravidelně jednou za rok hodnotí stavy porostů odrůdových pokusů a pěstitelských ploch olejného lnu, který je v rámci projektu Cíl 3 – TRANSLINUM sledován jako obnovitelný surovinový zdroj. Součástí této akce je i setkání zainteresovaných odborníků na kterém si vzájemně vyměňují své poznatky a zkušenosti.

Neformální setkání německých řešitelů projektu proběhlo v předvečer vlastního polního dne v penzionu Alte Schule poblíž Clausnitz na německé straně Krušných hor. Následující den se účastníci z Německa a Česka setkali na farmě soukromého zemědělci pana Ing. Valenty v Měrunicích, který je pěstitelem olejného lnu a poskytuje také podmínky pro provádění opakovaných odrůdových pokusů. Cílem těchto pokusů je vytipovat nejvhodnější odrůdu olejného lnu nejen z pohledu výnosů semene, ale i vý

nosu lněného stonku, použitelného jak pro výrobu technického vlákna, tak i případně jako zdroj biomasy pro energetické účely.

Na setkání v prostorách farmy probíhala nejprve diskuze o dosavadních výsledcích řešení projektu a o dalším jeho pokračování. Pan Ing. Valenta pak informoval o letošních průběžných výsledcích rostlinné výroby včetně olejného lnu. Letošní počasí v dané lokalitě ale nedává příliš mnoho důvodů k optimizmu. Snad kromě pšenice žádná plodina nesplnila očekávání. Také len na provozních plochách nedopadá letos příliš dobře. Vlivem sucha ve fázi rychlého růstu je stonek relativně krátký a účinkem velkých srážek v období dozrávání došlo k masivnímu zmlazování rostlin a jejich novému zakvétání. To se pak velmi negativně projeví na výnosových ukazatelích.

Účastníci setkání se o stavu porostu přesvědčili při následující prohlídce. Poněkud lepší dojmem působily parcelky s odrůdovými pokusy, o které pečují pracovníci fy Agritec. Ti zrovna v té době odebírali metrové vzorky sloužící k vyhodnocení finálního stavu porostů jednotlivých odrůd a následně pak sklidili celé plochy a stonek převezli k celkovému vyhodnocení.

Pracovní setkání českých a německých řešitelů pokračovalo na farmě Agrokombinátu v Clauznitz, kam se všichni po prohlídce porostů olejného lnu na české straně přesunuli.

Vedoucí pracovníci fy Sachsen Leinen stručně informovali o letošním stavu pěstování lnu a ověřování nové technologie sklizně.

Během následné exkurze v mechanizačním středisku byl shlédnut upravený samochodný sklizňový stroj fy Depoortere, který sbírá vytrhaný stonek z řádku, odsemeňuje jej a obrací a v letošním roce vyrobeným adaptérem ukládá na vedlejší řádek (sdružuje 2 řádky na sebe). Takto upravený proschlý stonek pak je slisován do kvadratických balíků lisem, který má na vstupu řezací ústrojí. Takto sklizený materiál je dále zpracováván na linkách pro výrobu technického vlákna např. pro automobilový průmysl. Jedná se tedy o nový způsob sklizně přadného lnu, nikoliv ale pro klasickou textilní výrobu.

Následovala prohlídka ploch olejného i přadného lnu. Ani zde se olejný len v letošním roce příliš nevydařil. Porost byl velmi polehlý, částečně zaplevelený. Také zde se projevilo zmlazování porostu, i když ne v takové míře jako na farmě v Měrunicích.

Závěrem setkání se zúčastnění specialisté sjednotili v názoru, že i přes letošní výsledky pěstování olejného lnu, silně ovlivněného atypickými klimatickými podmínkami, je třeba v práci na projektu pokračovat, protože stonek olejného lnu je stále zajímavým zdrojem přírodního celulózového technického vlákna, kterého je na trhu stále velký nedostatek.

 

kol1

kol2

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.