TRANSLINUM - Polní den v Krušných horách

TRANSLINUM - Polní den v Krušných horách

Poker s počasím se letos při organizaci podzimního polního dne TRANSLINUM organizovaného firmou Sachsen-Leinen e.V. vyplatila. Původně na konec srpna plánovaný termín byl prozíravě kvůli počasí na poslední chvíli přesunut na počátek září a tak se mohli účastníci akce setkat na polích v oblasti kolem přehrady Rauschenbach s pracovníky řešitelského týmu projektu Cíl3 – TRANSLINUM pod paprsky pozdně letního slunce při prohlídce porostů nejen olejného lnu, ale i technického konopí.

Právě problematikou využití biomasy olejného lnu jako obnovitelného zdroje vlákenné suroviny se mezinárodní německo-český řešitelský tým zabývá v projektu přeshraniční spolupráce registrovaného pod číslem 100012042 s názvem „Hranice překračující využití každoročně obnovitelných surovin na příkladu komplexního využití stonku olejných lnů“. Profesní specialisté i ostatní pozvaní hosté se měli možnost seznámit s problematikou pěstování a zejména sklizně lnu a také s možnosti dalšího využití získané biomasy pro výrobu technických textilií, tepelně a zvukově izolačních materiálů pro stavebnictví, automobilový průmysl i jiná průmyslová odvětví, případně i jako energetický zdroj tepla. Řešitelé tak měli příležitost presentovat v rámci projektu doposud získané poznatky.

Součástí programu byla také tisková konference organizovaná s cílem co nejvíce prezentovat cíle a dosažené výsledky projektu TRANSLINUM.

V předvečer polního dne se členové projektového týmu sešli ke konzultacím k postupu prací a zejména k přípravě podzimního závěrečného semináře. Po té následoval workshop na téma "Využití přírodních vláken v rámci aspektu úspor energie a energetické účinnosti", který byl velmi pozitivně hodnocen ze strany všech přizvaných zájemců z řad odborné veřejnosti.

 

sk s využitím pramene:

Verantwortlicher Projektpartner für Öffentlichkeitsarbeit:
Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH
Stefan Breymann  


collage

Fotocollage (Stefan Breymann):
Impressionen vom TRANSLINUM-Feldtag in Neuwernsdorf/Clausnitz, September 2012 

 

                                                                 

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.