Sedmdesát let lnářského výzkumu v Šumperku

Sedmdesát let lnářského výzkumu v Šumperku

V letošním roce je to již 70 let, kdy se do Šumperka přestěhoval ze Sorau, ležícího v tehdejší německé části Slezska, výzkumný ústav Kaiser Wilhelm Institut für Bastfaseforschung –výzkumný ústav lýkových vláken.

V průběhu uplynulých 70 let měnil ústav své zřizovatele, měnil názvy, rozšiřoval spektrum zkoumaných plodin od přadných rostlin přes luskoviny, olejniny až ke kořeninovým rostlinám. Lýková vlákna, ale především len zůstával trvalým předmětem zájmu tohoto, dnes již privatizovaného ústavu, který od roku 1994 nese název Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o.

Výzkumný ústav po celou dobu své existence udržuje jeden z nejbohatších genofondů odrůd lnu, srovnatelný svým rozsahem se světovou špičkou. Kolekce lnu v současnosti obsahuje 2017 položek, z toho je 515 krajových odrůd, 1010 odrůd a 492 vzorků šlechtitelského materiálu. Na této bázi se rozvíjí úspěšný šlechtitelský výzkum, který vyústil během let v řadu nových vynikajících odrůd přadného i olejného lnu. Ty byly rozšířeny do zemědělské praxe nejen v Česku, ale i v dalších evropských lnářských zemích.

Sedmdesátileté výročí ústavu je motivací pro organizaci mnoha odborných i společenských akcí, na kterých byla příležitost ohlédnout se zpět a připomenout si úspěchy ve výzkumné práci i osobnosti, které za nimi stojí, ale také zamyslet se nad budoucností lnářství v kontextu současných ekonomických podmínek u nás a v Evropě. Jednou z takových akcí byl workshop „70 let zemědělského výzkumu v Šumperku“, kde bylo několik vystoupení věnováno lnářské problematice.

Není tajemstvím, že pěstování přadného lnu v důsledku strukturálních změn našeho textilního průmyslu prakticky zaniká. Na druhé straně ale roste zájem o semeno olejného lnu potravinářské kvality, které nachází stále širší uplatnění v potravinářském průmyslu a v krmivářství.

Zánikem tírenského zpracování přadného lnu ale také zmizel zdroj krátkého lněného vlákna, které je nezbytným surovinovým zdrojem pro výrobu technických textilií užívaných v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví i v zemědělství.

Z této situace vyplynul námět projektu Evropského programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, zaměřeného na využití každoročně obnovitelných zdrojů surovin a to na příkladu komplexního zhodnocení stonku olejného lnu s pracovním názvem TRANSLINUM. Vedoucím partnerem projektu je německá firma SachsenLeinen e.V. 08396 Waldenburg, spolupracující organizací na české straně je Lnářský svaz ČR, jehož prostřednictvím na řešení projektu spolupracuje také společnost Agritec. Jejím úkolem je vytipovat ze škály odrůd olejného lnu ty, které budou mít nejen dobrý výnos kvalitního potravinářského semene, ale také dobrý výnos stonku obsahujícího dostatek vlákna vhodného pro technické využití.

O postupu práce na řešení tohoto dílčího projektového úkolu informoval na výše uvedené akci koordinátor projektu Translinum Ing. Prokop Šmirous, CSc.

sk

presentace

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.