Mezinárodní konference „Konopí seté v České republice“

Mezinárodní konference „Konopí seté v České republice“

Poslední říjnový den zorganizovala firma AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. ve spolupráci s Lnářským svazem ČR konferenci s mezinárodní účastí, tematicky zaměřenou na pěstování a využití konopí setého, tedy technického konopí určeného k produkci vlákna a semene. Konference se konala v Milíně na Příbramsku, v jehož okolí můžeme na polích tuto, v posledních letech zemědělci znovu objevovanou plodinu, spatřit.

V tomto případě je to především zásluhou firmy Hemp Production CZ, s.r.o., která má sídlo v nedalekých Chrašticích a která se zabývá zpracováním konopného semene pro potravinářské účely a lisováním konopného oleje jak pro potravinářské tak pro technické použití.

Po oficiálním zahájení konference vystoupil zástupce firmy AGRITEC a také předseda LS ČR Ing. Prokop Šmirous, CSc. s úvodním referátem o historii a současnosti pěstování konopí v České republice, o zkoumání širokého spektra odrůd a hledání optimální agrotechniky a technologie sklizně konopného semene a zejména stonku s ohledem na možnosti jeho dalšího využití v průmyslu.

Pěstování konopí je ve veřejnosti stále obestřeno mnoha nejasnostmi plynoucími z neinformovanosti o obsahu halucinogenních látek (THC). Konopí seté, někdy také nazývané „bezobsahové“ konopí, sice tyto látky obsahuje, ale v tak nízké koncentraci, že se jejich přítomnost prakticky nemůže projevit. O přísných legislativních pravidlech, která se k pěstování konopí vážou, informoval účastníky konference pan Ing. Mgr. Zdeněk Slonek z Ministerstva zemědělství ČR.

Rakouské zkušenosti z pěstování, sklizně a užití konopí presentovali paní magistra Gerda Denner, specializující se na problematiku lidské výživy a pan Günther Schmid, spolumajitel firmy HSV Hanfstrohverwtungs GmbH, Hanfthal, jehož firma se dlouhodobě zabývá vývojem technologie a techniky pro sklizeň konopného stonku. Svůj referát doprovodili videoprezentací vyvíjené techniky i potravinových a kosmetických produktů rakouské firmy Lamina. Těm byla věnována i výstavka jejích výrobků, z nichž některé mohli účastníci konference také ochutnat.

Pan Andrzej Wojtaszewski z Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z  Poznaně referoval o pěstování a šlechtění odrůd konopí a s tím související legislativní problematikou. Jeho kolega z téže instituce pan Ryszard Kaniewski, vedoucí oddělení technologie sklizně a zhodnocení rostlin ve svém samostatném vstupu informoval o sklizňových technologiích a strojním vybavení používaném při pěstování konopí v Polsku.

Pěstováním, zkoušením a šlechtěním nových odrůd konopí setého v Maďarsku se ve svém vystoupení zabývala zkušená šlechtitelka konopí paní Zuzana Finata, pracovnice firmy Agromag Kft, Szeged.

Blok vystoupení zahraničních hostů završil pan Oleg Andronov, který podal ucelený přehled o současnosti pěstování a užití technického konopí v Rusku.

V bloku specializovaných odborných přednášek posluchači měli možnost vyslechnout pana Ing. Antonína Vaculíka, Ph.D. z firmy AGRITEC, který se zabýval otázkou herbicidního ošetřování porostů konopí. Problematikou využitelnosti konopného semene a konopného oleje se ve svém vstupu zabývali paní Ing. Marie Bělková, Ph.D., taktéž z firmy AGRITEC a pan Václav Říha, majitel firmy Hemp Production CZ, s.r.o. I tato firma zde na malé výstavce presentovala svoje potravinářské i technické produkty. Technickými možnostmi využití konopí setého se zabýval také pan Ing. Jiří Souček, Ph.D. z Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze. Možnosti využití biomasy konopného stonku v biogenerátorech k výrobě bioplynu předestřel pan Ing. Roman Honzík z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. z Prahy.

Využitím lýkových vláken ve stavebnictví se ve své presentaci zabýval Ing. Pavel Kout, který problematiku užití konopného vlákna rozšířil i o problematiku příbuzného vlákna lněného, především vlákna ze stonku olejného lnu. Toto vlákno je jako každoročně obnovitelný surovinový zdroj předmětem zájmu mezinárodního programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013, do kterého je začleněno v projektu TRANSLINUM. Vedoucí partnerem projektu je německá firma SachsenLeinen e.v. z Waldenburgu a za českou stranu se na projektu podílí Lnářský svaz ČR. Český řešitel se v rámci jemu přidělených dílčích úloh zabýval výběrem a hodnocením nejvhodnějších odrůd olejného lnu nejen z hlediska výnosu semene, ale také z hlediska optimálního výnosu lněného stonku, zprostředkovaně tedy výnosu lněného vlákna. Dalším úkolem bylo nalézt nejvhodnější technologie energetického využití lněné biomasy a konečně také hledat efektivní možnosti zhodnocení lněného vlákna. Jednou z těchto možností je výroba stavebních izolačních materiálů, pro které se dnes využívají převážně vlákna konopná. V současné době probíhají praktické zkoušky izolačních desek a rohoží z konopných a lněných vláken ve srovnání s ostatními běžnými syntetickými izolačními materiály. Je postaven experimentální dům na kterém byly všechny tyto materiály použity a probíhá měření jejich izolační schopnosti.

Celý přednáškový blok uzavíral svým rozsáhlým vstupem pan Ing. Jan Marek, CSc. z výzkumného ústavu Inotex spol.s.r.o, Dvůr Králové n.L., který se věnoval perspektivám využití a výzkumu přírodních vláken v EU a hledáním cest, jak co nejefektivněji odolávat tlaku především z Východní Asie.

Protože počasí v den konání konference bylo nebývale přející, mohli zájemci z řad účastníků konference shlédnout i ukázku sklizně konopného porostu specificky upraveným kombajnem firmy Hemp Production, s.r.o., následně pak čištění sklizeného semene a lisování konopného oleje.

Pro zájemce ještě jedna informace na závěr – kompletní blok přednášek z konference „Konopí seté v České republice“ bude k dispozici s největší pravděpodobností v lednové příloze časopisu Úroda.

sk

 

konference

vyr

sklsem

sklston

dum

exkurse

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.