Safilin směřuje len k užití pro pleteniny

Do nové skupiny stoprocentně lněných přízí pro pletařský sektor, které specielně k tomu byly vyvinuty, otevřela a připravila cestu severofrancouzská přádelna Safilin. Přitom se jedná o možnost využívání jak v plošných, tak v okruhových pleteninách.

Pletené výrobky byly až dosud vyráběny z přízí, určených pro zpracování v tkalcovnách, když parafinací příze bylo docíleno vyšší hladkosti, průchodnosti a pružnosti příze, vhodné pro operaci pletení.

V tomto novém případě však jde o příze, které jsou speciálně vynalezeny a vypřádány s určením dle potřeb a dle požadavků, které odpovídají kvalitativním nárokům, na další pracovní operace finálního zpracování na pletacích strojích. Plán předení a postup výroby těchto speciálních pletacích přízí vynalezl a postupy stanovil pan Christian Mekerke od firmy Safilin, již před šesti nebo sedmi léty. Nyní již po tři roky zpětně, dodává tato firma pletací příze předním francouzským a italským pletárnám, kde slouží k výrobě vysoce kvalitních výrobků, které se osvědčily v praxi.

Nejdůležitějšími vlastnostmi těchto přízí je rovnoměrnost, stejnoměrnost a jemnost. Přitom úroveň kvality této specielní příze, závisí také velmi na výběru základní suroviny. Lněné vlákno evropského původu pro tyto účely slouží nejlépe. Ale každá sklizeň je jiná a znamená tudíž i rozdílnou kvalitu. Tak například ze sklizně roku 2007 bylo velmi málo materiálů, které by byly dobře vhodné pro předení pletacích přízí. Vzhledem k těmto přírodním rozdílům ve vlastnostech základní suroviny, musí být vhodně přizpůsobován a měněn přádní zpracovatelský proces a míchání suroviny.

Přesnější a vhodnější nové materiály

Na základě shora uvedených skutečností, musel pan Mekerke sestavit správný základní přádní program a představit v praxi nové příze, které vyvolaly zájem asi dvaceti francouzských pletáren. Již na Expofilu v minulém roce začaly tyto výrobky vzbuzovat velký zájem zákazníků.

Tento typ přízí nebyl zařazován do spotřeby automaticky, jako nová módní novinka. V počáteční fázi se začaly využívat tyto příze nejprve pro výrobu pletenin v sortimentu košilovin s krátkými rukávy. Společně s dalšími výrobními partnery se pak hledaly postupy, jak tento materiál výhodně používat v dalším, širším podobném obchodním segmentu. Pro Safilin to znamená, že již v tomto roce mohou slavit desáté narozeniny uplatnění tohoto výrobního postupu v Polsku (v tamějších svých delokalizovaných přádelnách). Přitom je ovšem stále nutno tento výrobní program pokládat za vývojový, neuzavřený, nalézající se ve své první vývojové fázi. V současné době v Polsku pracují těmito výrobními postupy dvě lnářské přádelny s mokropředenou technologií ve Szcytnu a jedna lnářská suchopředená přádelna v Milakowu, kde je celkem zaměstnáno cca 300 lidí. Mimo to pracují v tomto směru a s touto technologií ještě dvě lnářské přádelny v severní Francii.

Pramen: Journal du Textile 10/03/09, přetiskl V.B. č. 10/2009. B.M. červen 2009.

Kontakt

Adresa kanceláře
Svaz lnu a konopí ČR, z.s.
Zemědělská 2520/16
787 01  Šumperk


Telefon: 583 382 104, 583 382 129 (Prokop Šmirous)
E-mail:  len@agritec.cz, smirous@agritec.cz
IČO: 00515337 
http:  www.lnarskysvaz.cz
Spisová značka: L 12230 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 1. ledna 2014.